| 06.05.2016

Vasa universitet och Hanken intensifierar samarbetet

Vasa universitet och Hanken Svenska handelshögskolan intensifierar sitt samarbete inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisning

Utbildningssamarbetet främjar studiernas flexibilitet och förbättrar studiemöjligheterna för kandidat-, magister- och forskarstuderande. Avsikten är att erbjuda gemensamt producerade kurser inom ekonomi och språk för studerande vid bägge universitet.
 
- Vasa universitet och Hanken har samarbetat inom utbildningen redan länge och nu skall detta samarbete stärkas och utvecklas ytterligare, säger professor Jorma Larimo från Vasa universitet.
 
- Målet är att studerande i framtiden skall kunna välja både enskilda kurser och biämneshelheter från det andra universitetet. Avsikten är också att utnyttja gemensamma internationella gästföreläsare allt bättre.
 
Inom forskningssamarbetet strävar parterna efter gemensamma projekt på områden där universiteten redan samarbetar, men också på nya områden så som energi.
 
-  Med hjälp av samarbetet kan vi stärka både utbildningens och forskningens inverkan och på så sätt bidra till att stärka regionens livskraft, säger Hankens rektor Karen Spens.
 
 
Tilläggsinformation:
 
Prorektor Sören Kock, tfn. 050 525 6709
Rektor Karen Spens, tfn. 050 564 3742