| 03.05.2016

Hanken och MIT inleder samarbete

Hanken och Massachusetts Institute of Technology inleder samarbete inom forskning i humanitär logistik och innovationer.

Samarbetet kombinerar det program MIT har utvecklat för att utvärdera teknologiska lösningar på utmaningar i utvecklingsländer (MIT/CITE Comprehensive Initiative on Technology Evaluation) och den forskning som bedrivs inom ramen för forskningsinstitutet för humanitär logistik (HUMLOG Institute - Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute) vid Hanken.

- Förhoppningen är att dessa utvärderingar skall stöda beslutsfattare att välja och utveckla lämplig teknologi för humanitära interventioner och på så sätt direkt gynna de människor som lever i nöd, säger Gyöngyi Kovács, Erkko Professor i humanitär logistik vid Hanken.

Inom ramen för samarbetet kommer parterna att fokusera på forskning på innovation i utvecklingsländer samt betydelsen av logistikkedjor och andra icke-tekniska aspekter så som användarvänlighet, överkomliga priser, och miljömässig hållbarhet.

Det första konkreta projektet sker inom ramen för en utvärdering av ett solkraftsdrivna vattenpumpar som används för bevattning i områden med vattenbrist samt i läger för interna flyktingar.

Tilläggsinformation:

Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik
gyongyi.kovacs@hanken.fi
+358 40 3521 241

Tags