|
Hanken har tagit emot en donation av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
|
Hanken har tagit emot en donation av Fazer-koncernen på 100 000 euro till sin pågående fundraisingkampanj HANKEN RETURNS.
|
Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll.