| 25.05.2016

Nya donationer på 200 000 euro överräcktes till Hanken

Två donationer på vardera 100 000 euro överräcktes på Hankens årliga stipendiesammankomst och donatorkväll.

Donationerna kommer från den österbottniska stiftelsen Evald och Hilda Nissis Stiftelse samt företaget Helvar Merca Oy Ab.

”Hanken är en viktig utbildningsaktör i Vasa då högskolan möter efterfrågan på svenskspråkiga ekonomer i hela regionen. En donation till den pågående kampanjen ser vi som ett sett att försäkra att utbildningen i Vasa fortsättningsvis håller hög kvalité”, säger stiftelsens ordförande Juhani Lassila.

Evald och Hilda Nissis Stiftelse grundades år 1964. Stiftelsen stöder bland annat handelsvetenskaplig forskning, barnskydds- och ungdomsarbete samt forskning av ögonsjukdomar.

”För Helvar Merca är det viktigt att utbildningen i Finland är tidsenlig och på hög nivå. Hanken har kontinuerligt satsat hårt på att stärka sitt kunskapskapital, på förnyelse och på internationalisering, vilket är just vad som behövs i Finland”, säger styrelsens ordförande Philip Aminoff.

Fundraisingkampanjen HANKEN RETURNS pågår till 30.6.2017 och har med dessa två donationer inkluderade hittills inbringat drygt 5,4 miljoner euro. Staten har förbundit sig vid att matcha de insamlade medlen med upp till tre euro per insamlad euro. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola.

Ytterligare information:
Camilla Wardi, Fundraisingchef
tfn 040 560 59 64, camilla.wardi@hanken.fi