|
Målet med studierna är att ge studerande färdigheter inom ledandet av människor och komplexa organisationer, och en helhetssyn av hur organisationer fungerar samt förmåga att analysera sammansatta helheter och problem inom företagsekonomiska sfären.
|
Vad handlar huvudämnet företagsledning och organisation om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?