| 02.09.2021

EURO-HOpe mini-conference 2021

EuroHope2021
The European Working Group on Humanitarian Operations (EURO HOpe) och The HUMLOG Institute vid Hanken Svenska Handelhögskolan anordnar den femte EURO HOpe-minikonferensen i Helsingfors, Finland den 24-25. November 2021. I år kommer evenemanget att vara i hybridformat.

 

Läs mer om konferensen på engelska här.