| 16.05.2016

Hanken partner i EU-projekt med fokus på tryggare och mer effektiv humanitär hjälp

HUMLOG-institutet vid Hanken partner i iTrack forskningsprojekt finansierat av EU.

Det treåriga iTrack-projektet, som står för Integrated system for real-time tracking and collective intelligence in civilian humanitarian missions, strävar efter att skapa tryggare och mer effektiva arbetsförhållande för personer som arbetar med humanitärt bistånd på fältet. iTrack perspektivet kombinerar teknologisk utveckling med process- och policyinnovationer för att möta den praxis humanitära biståndsarbetare möter i den verkliga världen. Systemet kommer att testas i Mellanöstern med case studier i Irak och Syrien.

- Vi är otroligt ivriga över detta projekt och över att få samarbeta med vår partner runt om i världen. Vi kommer att titta på skyddandet av humanitära arbetare och ett dynamiskt dirigerande och omdirigerande av hjälpkonvojernas rutter samt spårandet av dem i konfliktområden, berättar Gyöngyi Kovács, Erkko professor i humanitär logistik, som är projektansvarig vid Hanken.

- Vi hoppas kunna stöda det humanitära samfundet i deras strävan att nå hjälpbehövande, fortsätter Kovács.

HUMLOG-institutet vid Hanken är ansvarigt för att hämta expertis inom logistik till projektet.

Internationella partner

iTrack-projektet koordineras av Centre for Integrated Emergency Management vid Adger universitetet i Norge. Utöver dem ingår tre andra forskningspartner som erbjuder expertis på logistik, policy analys och fjärranalys i projektet:

 • HUMLOG Institute vid Hanken (Finland)
 • Delft University of Technology (Nederländerna)
 • Teknova AS (Norge)

I konsortiet deltar även två icke-statliga organistioner (NGO):

 • World Food Programme (Italien)
 • Information Management and Mine Action Programs Inc. (iMMAP) (USA)

Ytterligare, deltar fem små- och medelstora företag och en industripartner I projektet:

 • INTRASOFT International (Luxemburg)
 • Trilateral Research (Storbritannien)
 • K-now (Storbritannien)
 • Treelogic (Spanien)
 • Teleplan Globe (Norge)
 • ARTTIC (Frankrike)

EU-finansierat projekt

Projektet finansieras av EU inom ramen för Horizon2020 Secure Societies. Det totala finansieringsbeloppet är 4 MEUR.

Projektet lanserades i Norge 10-11 maj.

För mer information, kontakta Erkko professor Gyöngyi Kovács

data-embed-button="assets"
data-entity-embed-display="entity_reference:media_thumbnail"
data-entity-embed-display-settings="{"image_style":"crop_thumbnail","image_link":""}"
data-entity-type="media"
data-align=""
data-entity-uuid="ae818422-52ea-41be-8141-c74dfbd236b1"
>