UNHCR

News: 
1.11.2016
Hankens forskningsinstitut inom humanitär logistik, HUMLOG Institute, har slutit avtal om projektpartnerskap om utbildning inom logistik.