| Forskning
Forskning
|
04.10.2023
En ny seminarieserie ordnad av institutionen för redovisning och handelsrätt.

Eija Vinnari will talk about her new research: Accounting, accountability and animals: negotiating the promises and pitfalls of quantification.
|
Digitalt våld i nära relationer drabbar inte bara offret utan kan påverka vilken arbetsplats som helst – också din och min. Det får inte ignoreras, i synnerhet inte av chefer och andra med makt att göra något åt saken, säger Charlotta Niemistö, projektledare på Svenska handelshögskolan (Hanken).
|
11.08.2023
Den 4:e Vaasa Banking Research Workshop kommer att äga rum den 11 augusti 2023 i Vasa, Finland. Workshopen organiseras av Hanken Svenska handelshögskolan och Vasa universitet och kommer att äga rum på Hanken Svenska handelshögskolans campus i Vasa.
|
Hankens doktorand Joosua Virtanen har blivit beviljad ett Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow-stipendium. Virtanen är en av de tre finländare som beviljats detta eftertraktade ettåriga stipendium och åker till University of California, Berkeley i höst för att bedriva forskning relaterad till sin doktorsavhandling.
|
Företag inom EU behöver ta ett större ansvar för att förebygga sociala och miljömässiga problem. Det gäller även i utvecklingsländerna där den största delen av produktionen sker. Därför bereds nu en rad EU-bestämmelser om företagsansvar.
|
Finnish Innovation Index (FII) mäter hur innovativa finska konsumenter upplever att företagen i Finland är. I den årliga rankningen som görs vid Svenska handelshögskolan listas de mest innovativa företagen enligt finska konsumenter.
|
Professor Lisa Ellrams intresse för vår planets framtid väcktes tidigt och därför har hon nu studerat och publicerat forskning om miljöhållbarhet i över 20 år. Som gästforskande Fulbright Distinguished Professor vid Svenska handelshögskolan (Hanken) har hon fokuserat på leveranskedjans roll i den cirkulära ekonomin.
|
Mekhail Mustak, forskardoktor inom marknadsföring, är medförfattare till en artikel som undersöker deepfake-teknikens hot och möjligheter.
|
Professor Lisa Ellram forskar vid Hanken under våren 2023 som Fulbright Distinguished Professor.
|
Ta i bruk mer systematiska rekryteringsprocesser, implementera EU-direktivet om könskvotering i snabb takt och en större aktivitet från kvinnorna själva. Det är några av rekommendationerna i en ny undersökning om hur andelen kvinnor i börsbolagens styrelser och ledningsgrupper kan ökas.