| Forskning
Forskning
|
Spelifiering (eng. gamification) är ett slagord i dagens samhällen. Det verkar som om det inte finns några gränser för vilka fördelar och nya livsområden som speliferingen kan erövra. Den nya boken som redigerats av Hankens forskare Mikko Vesa för fram sambandet mellan spelifiering och forskningsområdet företagsledning och organisation.
|
Våren 2020 stängde Finland grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet i två månader på grund av covid-19-pandemin. Målet med att övergå till distansundervisning var att begränsa spridningen av coronavirussmitta, men det har varit oklart hur väl denna åtgärd har bidragit till att förebygga smitta.
|
Under coronaepidemin har det kommit fram att kommunerna ofta inte har någon exakt uppfattning om till exempel utvecklingen av kommunens lönesumma. Lägesrummet vid Helsinki GSE kommer att presentera sin senaste rapport i samband med ett webbinarium öppet för alla i Zoom 4.3.2021 kl. 8:30.
|
Coronakrisen har prövat Finlands ekonomi, men i lägre grad än vad som befarades från början. Under krisen har företagsverksamheten fått stöd både direkt och indirekt, t.ex. genom lättnader i reglerna för permittering. Nu bereder regeringen ett tredje kostnadsstödpaket till företagen. Regeringen borde dock överväga att skifta fokus från direkta stöd, såsom kostnadsstöd, till stöd som kräver motprestation, såsom Finnveras borgen.

|
Information om Covid-19 vaccinernas effektivitet och tillgänglighet minskar människors vilja att följa rekommendationer om social distansering och goda hygienrutiner. Det här visar en studie Hanken svenska handelshögskolan varit med om att göra.
|
Reserestriktioner är en av de mest effektiva metoderna för att stävja spridningen av coronaviruset. Samtidigt har resestoppet orsakat allvarliga problem för transporten av medicinsk utrustning. Det här visar färska resultat från ett forskningsprojekt som leds av Hanken.
|
Nya uppgifter från lägesrummet vid Helsinki GSE visar att lönesumman i juli 2020 har stigit till samma nivå som lönesumman i juli 2019. Professor Otto Toivanen, direktör för Helsinki GSE, ser lönesummans återhämtning som en god och betydande nyhet.
|
Joakim Wincent forskar i entreprenörskap och välmående. Han inspireras av att det alltid finns nya problem att lösa och säger att forskning är som att lösa tankenötter.
|
Hur kan vi öka hållbarheten i slutskedet av leveranskedjan? Kan innovationer både minska de negativa effekterna av e-handel och samtidigt skapa effektiva leveranssystem för konsumenter. Hanken koordinerar ett nordiskt forskningsprojekt som fokuserar på de här frågorna.
|
HUMLOG-institutet koordinerar ett stort forskningsprojekt där forskarna undersöker bland annat hur olika länder hanterat covid-19-pandemin, hur ekonomin påverkas och hur vilseledande information i sociala medier sprids och ska tacklas.