| 09.02.2024

Hankenforskare utvecklar bolagsstyrningsprinciper för att skydda vår natur

Olika örter i knippen i rad på ett bord
Att bevara den biologiska mångfalden är en av våra främsta utmaningar idag. För att tackla detta krävs bland annat att företag implementerar sådana styrningsprinciper som aktivt främjar bevarandet av vår natur. Theresa Harrer, postdoktoral forskare vid Svenska handelshögskolan (Hanken), försöker ta reda på hur dessa styrningsprinciper för biologisk mångfald kunde se ut.

– ”Biodiversity governance” handlar om omsorg då det gäller att förstå och skydda vår natur. Naturen har sin egen rytm som inte alltid kan relateras till den takt vi har i affärsvärlden. Att lära känna denna naturliga rytm hjälper företagen att exempelvis anpassa sina redovisningsverktyg och fatta bättre beslut, menar Theresa Harrer, som är forskare vid Hanken Centre for Accounting, Finance and Governance.

Hon förklarar att naturens tidscykel inte bara handlar om årstidsväxlingar.

– Växter växer exempelvis inte på samma plats eller vid samma tid varje år och restaurangerna är beroende av vilka råvaror de kan få tag på så de måste kunna anpassa sina recept. Tanken är att företag ska förvandla detta från en begränsning till att utforska vad de kan uppnå med kunskapen om naturen.

Porträttbild av Theresa Harrer framför en abstrakt tavla
Theresa Harrer

Harrer konstaterar också att det blir allt viktigare för företag att anta mer flexibla affärsplaner, bland annat inom turistnäringen.

– Det kan vara avgörande eftersom människor oundvikligen kommer att behöva anpassa sina semestervanor på grund av klimatförändringarna.

Traditionell europeisk läkekonst

Harrers projekt bygger på en etnografisk fallstudie inom den österrikiska organisationen TEH – Traditionelle Europäische Heilkunde. TEH:s mål är att bevara den traditionella europeiska läkekonsten. Filosofin bakom denna läkekonst handlar om att skydda och ta hand om naturen och är klassad som ett immateriellt kulturarv av UNESCO. TEH sprider kunskap både bland vanliga medborgare och till företagsvärlden genom att samarbeta med till exempel hotell och bönder. Harrer samarbetar aktivt med TEH för att utveckla styrningsprinciperna för biologisk mångfald. 

Enligt Harrer påminner filosofin kring traditionell europeisk läkekonst om värderingarna för så kallade naturbaserade lösningar, det vill säga åtgärder för att hantera olika samhällsutmaningar genom att skydda, utveckla eller skapa ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas. Enligt Harrer kan projektet därför erbjuda avgörande insikter och utvecklingsmöjligheter för både finska och nordiska organisationer.

Harrer säger att en av utmaningarna idag är att frågor gällande biodiversitet eller liknande initiativ oftast leds av en enstaka person i ett företag. 

– Det är förstås bra att någon utför det här jobbet, men utmaningen är hur man sprider medvetenhet inom en hel organisation. Styrningsprinciperna för biologisk mångfald kommer förhoppningsvis att bidra till att skapa verktyg och insikter som gör det möjligt för företag att mer effektivt hantera förlusten av biologisk mångfald.

Forskningsprojektet stöds av Horizon Europe-projektet TC4BE, Transformative change for biodiversity and equity.  

Text: Jessica Gustafsson