| 04.12.2023

Kan kvinnligt entreprenörskap bidra till hållbarhet och social förändring?

Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson på Vetenskapskarnevalen 2023
Globalt sett är kvinnor mer uppmärksamma på sociala problem och hållbara aktiviteter än män. Hankenforskarna Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson har intervjuat 20 kvinnliga företagare i Österbotten och på Åland för att ta reda på hur och varför de valde att bli hållbara företagare.

Entreprenörerna var verksamma inom bl.a. hållbart jordbruk, smyckesdesign och textildesign och alla använde ekologiska produkter eller återvunnet material i sin verksamhet.

- Stora livsförändringar, som att bli mamma, förändrar ofta synen på hållbarhet. Man kanske blir mer medveten om kemikalierna i vår vardag och vill skydda sitt barn från dåliga produkter. Tänkesättet kan sedan sprida sig även till ditt arbetsliv, säger Man Yang.

En del av respondenterna har alltid vetat att de vill bli entreprenörer och att verksamheten ska ha en koppling till hållbarhet. Andra hade haft ett intresse för t.ex. återvinning, men idén om att bli en entreprenör inom hållbarhet hade vuxit fram med tiden.

- De här personerna beskriver sig själva som underdogs, att utmaningar i början av deras entreprenörskap har inspirerat dem att fortsätta och inte ge upp, säger Eva-Lena Lundgren-Henriksson.

Så vilka är utmaningarna för kvinnliga entreprenörer inom hållbarhet? Yang och Lundgren-Henriksson hävdar att utmaningarna inte är kopplade till hållbarhetsaspekten utan till att vara en kvinnlig entreprenör.

Kvinnligt entreprenörskap överskuggas fortfarande av fördomar och orättvisor. Enligt Man Yang får kvinnliga entreprenörer inte lika mycket riskkapital som män, även om deras lönsamhet är högre än för manliga entreprenörer om de lyckas.

- Stereotypen är att en entreprenör är en man. Även om kvinnorna hävdade att de inte hade behandlats annorlunda på grund av sitt kön, kunde de fortfarande hänvisa till att någon frågade efter chefen när de pratade med dem. Fördomarna finns där även om vi inte är medvetna om dem, understryker Lundgren-Henriksson.

För att komma till rätta med detta skulle samhället kunna stödja kvinnligt entreprenörskap genom att skapa plattformar och miljöer för nätverkande och ömsesidigt stöd. Kvinnor bör också uppmuntras mer att bli entreprenörer redan i skolan, och även inom familjen.

Man Yang och Eva-Lena Lundgren-Henriksson delade med sig av sin forskning kring hållbart entreprenörskap under Vetenskapskarnevalen i Vasa den 17-18 november 2023. På Hanken kan man studera hållbart entreprenörskap, där den öppna onlinekursen Entrepreneurship for sustainability and wellbeing in an era of digitalisation ingår.

Man Yang utgår i sin forskning från ett entreprenörskapssynsätt för att undersöka forskningsämnen som hållbarhet, internationalisering och ekosystemstrategi.

Eva-Lena Lundgren-Henrikssons forskning fokuserar på identiteter och det existentiella ifrågasättande som kan uppstå när vår syn på oss själva utmanas till följd av förändringar i livet och i samhället.

Andra deltagare från Hanken under karnevalen:

Maria Ehrnström-Fuentes: "Kan människa och natur samarbeta för att återställa den ekologiska balansen"
Carlos Diaz Ruiz: " How do conspiracy theories convince? A case study of the Flat Earth conspiracy" Opens in new window
Frida Nyqvist: "Är vi skurkar eller överlevare? Berättelser från restaurangbranschen under Covid-19"

Text och bild: Marlene Günsberg