| 25.03.2024

Företag måste utnyttja data mer ansvarsfullt och transparent

Visualisering av stora datamängder, ett flöde av data
Digitala data kan hjälpa företag att förbättra kundupplevelsen och uppnå större tillväxt men avigsidan är bland annat dataintrång, missbruk och teknostress bland anställda. Hur kan företag på ett ansvarsfullt och transparent sätt samla in, använda och skapa värde av alla tillgängliga digitala data? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.

– Vi ska titta närmare på hur vi människor, som konsumenter och medarbetare, förstår oss på digitalisering och data samt hur motiverade vi är att lära oss nya saker, berättar Kristina Heinonen, professor i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan (Hanken).

Professor Kristina Heinonen i Hankens korridor
Professor Kristina Heinonen.

Projektet The Data Paradox: Aligning Digitalization and Data Policies for Consumer and Employee Well-Being är ett samarbete mellan Hanken och Centrum för tjänsteforskning vid Karlstad universitet och löper fram till december 2026. Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik har donerat cirka 188 000 euro till Hanken för projektet.

– Digitaliseringen gör förstås vår vardag enklare på många sätt då vi har mer information och kan kommunicera bättre. Samtidigt medför det utmaningar: vem äger alla data, till vilka ändamål används informationen och hur kan vi själva påverka hur data används, säger Heinonen.

Projektet riktar bland annat in sig på vårdbranschen och kunskapsintensiva företag, som IT- och innovationsföretag. Ett viktigt mål med projektet är att utveckla ett strategiskt ledarskapsverktyg som gör det möjligt för företag att förbättra sina datahanteringsrutiner baserat på konsumenters och anställdas uppfattningar om data.

– Organisationer har möjlighet att förbättra sina tjänster tack vare ny teknologi men kan medarbetarna omfatta de verktyg och möjligheter som finns för att kunna erbjuda den utlovade tjänsten? Projektets avsikt är att mäta de anställdas teknologifärdigheter och ta reda på hur beredda de är att använda olika former av data i sitt arbete eftersom det har effekter på deras välmående, förklarar Heinonen. 

Läs mer om projektet här (på engelska): 
The Data Paradox: Aligning Digitalization and Data Policies for Consumer and Employee Well-Being