|
Professor Jane C. Ginsburg gästar Hanken 11-12.9 då hon föreläser om internationell upphovsrätt inom ramen för kursen Fundamentals of Intellectual Property I. Kursen hör till specialiseringen i immaterialrätt inom Hankens magistersprogram.
|
Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.
|
Karriärutsikter för utexaminerade från handelsrätt
|
Vad handlar huvudämnet handelsrätt om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?
|
Magisterutbildningen i handelsrätt har fyra olika inriktningsalternativ: allmän handelsrätt, skatterättslig inriktning, marknadsrättslig inriktning och immaterialrättslig inriktning. Nedan mera om varje inriktning och vad utbildningen erbjuder dig.
|
Institutionens två huvudämnen, redovisning och handelsrätt erbjuder en gedigen utbildning för en yrkeskarriär inom näringslivet, såsom CGR-revisor, skattekonsult, ekonomidirektör eller redovisningschef. Forsknings- och utbildningsverksamheten vid Hankens båda verksamhetsorter i Helsingfors och Vasa har en stark internationell orientering (flera magisterprogram på engelska). Våra lärare och forskare har goda kontaktytor till näringslivet.