|
Hanken publicerade idag betygsantagningens resultat för kandidatutbildningen i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning och samtidigt publicerades resultaten för antagningen till magisternivån.
Tags
|
Hanken förnyar sin kandidatantagning inför 2018 och kommer som första finländska universitet att anta studerande på basis av det svenska Högskoleprovet. Även andelen som tas in direkt på basis av betyg ökar.
|
Rektor har 16.5.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.
|
På den här sidan hittar du information om den svenskspråkiga kandidatutbildningen på Hanken, hur du blir antagen och vad som händer då du fått en studieplats på Hanken!
|
Hankens uppgift är att utbilda svenskkunniga ekonomer för näringslivet såväl i hemlandet som utomlands. Goda kommunikationsfärdigheter i svenska utgör således grunden för dina studier och är en väsentlig del av din professionella expertis. På denna sida kan du bekanta dig med de kurser i svenska som ingår i dina studier samt de kurser du kan välja för att fördjupa dina färdigheter i svenska som modersmål eller andraspråk.
Tags
|
Antagning till Hankens forskarutbildning - steg för steg