De första antagningsresultaten har publicerats!

De första antagningsresultaten har publicerats!

Hanken publicerade idag betygsantagningens resultat för kandidatutbildningen i samarbete med den nationella gemensamma antagningen till ekonomutbildning och samtidigt publicerades resultaten för antagningen till magisternivån.

 

Betygsantagningen 2019

De som idag erbjuds en studieplats via betygsantagningen behövde ha minst 30 poäng för att antas till Hanken i Helsingfors och 24 poäng för att antas till Hanken i Vasa (läs mer här om hur poängen räknas: www.hanken.fi/sv/node/1456392/). Notera att du ännu sedan i slutet av juni kan bli antagen inom ramen för betygsantagningen ifall dina poäng då räcker till, men då måste någon som nu antagits idag råka tacka nej till sin studieplats. Du ska delta i inträdesprovet 5.6 för att försäkra dig om att också kunna antas via antagningskvoten för inträdesprov. Ifall kön för betygsantagningen rör på sig kommer den att göra det först i slutet av juni, tills dess kommer inget att ske gällande köplatser.

Kom ihåg inträdesprovet 5.6.2019!

Om du inte erbjöds en studieplats idag, så kom ihåg att du ännu kan erbjudas en senare denna sommar! Detta eftersom 60 % av alla studieplatser inom kandidatutbildningen fördelas på basis av sökandes betygspoäng, således kommer alltså ännu 40 % av platserna att fördelas på basis av sökandes resultat i inträdesprovet. Kontrollera på vilken ort du ska skriva inträdesprovet genom att logga in på studieinfo.fi.

KLICKA HÄR FÖR ATT SE LISTAN ÖVER DE BETYGSANTAGNA 2019

Magisterantagningen

Av 196 sökande till den svenskspråkiga magisterutbildningen antogs 49 nya studerande. Precis som tidigare år rangordnades alla behöriga sökande på basis av bl.a. tidigare studieframgång, internationell erfarenhet och motivation.

 

Grattis till alla som antagits! Hoppas vi ses i höst!