|
Ansökningstiden till Hankens engelskspråkiga magisterprogram gick ut onsdagen den 18 januari. Totalt hade Hanken 354 sökande.
|
Sök till Hankens kandidatutbildning under 17.3-9.4 genom den nationella gemensamma ansökan på www.studieinfo.fi.
Tags
|
På den här sidan kan du navigera dig vidare för att läsa om de olika antagningssätten till Hankens svenskspråkiga kandidatutbildning.
|
På den här sidan hittar du information om den svenskspråkiga kandidatutbildningen på Hanken, hur du blir antagen och vad som händer då du fått en studieplats på Hanken!
|
Ansökningsblanketten och bilagorna lämnas in elektroniskt i Studieinfo -portalen under ansökningstiden.
|
På den här sidan hittar du Hankens alla utbildningar. Genom att längre ned på sidan klicka vidare på de länkar till det utbildningsprogram som intresserar just dig, hittar du mera information om just den utbildningen och ansökan till den. Ansökan till Hankens kandidat- och svenskspråkiga magisterprogram är öppen 13-27.3.2024!