Vårens antagning till Hankens forskarskola

Vårens antagning till Hankens forskarskola

Rektor har 16.5.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.

I vårens omgång fanns totalt 30 sökande varav 10 antogs.

Samtliga sökande har informerats per e-post och brev om rektors beslut.

Hanken garanterar två års heltidsfinansiering för alla som antas till forskarskolan, under förutsättning av tillräckligt god studieframgång.

Gratulationer till alla som antagits!

Mera information:

Direktören för Hankens forskarskola Anu Helkkula