| 18.05.2016

Vårens antagning till Hankens forskarskola

Rektor har 16.5.2016 fattat beslut om antagningen till Hankens forskarskola.

I vårens omgång fanns totalt 30 sökande varav 10 antogs.Samtliga sökande har informerats per e-post och brev om rektors beslut.Hanken garanterar två års heltidsfinansiering för alla som antas till forskarskolan, under förutsättning av tillräckligt god studieframgång.Gratulationer till alla som antagits!Mera information:Direktören för Hankens forskarskola Anu Helkkula