|
På den här sidan hittar du information om fallenhetskraven för Hankens PhD-program.
|
Graduate Management Admission Test (GMAT) och Graduate Record Examination (GRE)
|
Ansökningsblanketten och bilagorna lämnas in elektroniskt i Studieinfo -portalen under ansökningstiden.
|
Här kan du läsa om hur man skriver en forskningsplan. Vänligen observera att råden framförallt är för aktiva forskare som söker finansiering.
|
Information om antagningskraven hittas här
|
Behörighet för forskarutbildningen förutsätter tillräckliga språkkunskaper. Sökande skall uppvisa tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska.
|
Huvudämnena har möjlighet att gallra bland de sökande på basis av de sökandes tidigare forskningsframgång, tidigare studieprestationer och -framgång i det tilltänkta huvudämnet, forskningsinriktning samt övriga kriterier, såsom test av olika slag, intresse för och möjlighet till heltidsstudier och eventuell intervju.
|
Antagning till Hankens forskarutbildning - steg för steg
|
Bli morgondagens kunskapsproducent