|
På denna sida hittar du lärmiljöer för svenska och svensk affärskommunikation, samt digitalt undervisningsmaterial. Lärmiljöerna används inom undervisningen men är också tillgängliga för allmänt, icke kommersiellt bruk.
Tags
|
Hankens uppgift är att utbilda svenskkunniga ekonomer för näringslivet såväl i hemlandet som utomlands. Goda kommunikationsfärdigheter i svenska utgör således grunden för dina studier och är en väsentlig del av din professionella expertis. På denna sida kan du bekanta dig med de kurser i svenska som ingår i dina studier samt de kurser du kan välja för att fördjupa dina färdigheter i svenska som modersmål eller andraspråk.
Tags