|
Hankens uppgift är att utbilda ekonomer som arbetar för det finländska näringslivet och samhället såväl i hemlandet som utomlands. Du som studerar på svenska på Hanken ska därmed kunna arbeta i tal och skrift på god svenska.
Tags