| 24.08.2017

Hanken förnyar sin antagning – öppnar dörren för sökande via svenska Högskoleprovet

Hanken förnyar sin kandidatantagning inför 2018 och kommer som första finländska universitet att anta studerande på basis av det svenska Högskoleprovet. Även andelen som tas in direkt på basis av betyg ökar.

Genom att skapa en kvot för sökande på basis av svenska Högskoleprovet vill Hanken locka speciellt svenska sökande till sin svenskspråkiga kandidatutbildning i Helsingfors och Vasa. Hanken kommer att anta maximalt 15 nya studerande denna väg. För att bli antagen inom den här kvoten krävs minst 1.5 av 2.0 i Högskoleprovet, en utländsk andra stadiets examen och att den sökande uppfyller Hankens språkkrav i svenska.

-Vi ska vara ett naturligt val också för nordiska sökande, då vår svenskspråkiga utbildning erbjuds på Finlands mest livskraftiga tillväxtcentra Helsingfors och Vasa. Vi ser fram emot att börja informera svenska nyblivna studenter om denna möjlighet och hoppas att det leder till stort intresse, säger Minna Martikainen, prorektor med ansvar för utbildningen.

Hanken förnyar samtidigt hela sin kandidatantagning 2018 och ökar antalet studieplatser till 300. Högskolan går med i det nationella samarbetet för antagning till ekonomiska vetenskaper (Kauppatieteiden yhteisvalinta) och samtidigt ska allt fler antas på basis av sitt studentexamensbetyg eller exempelvis IB-examen. De som antas på basis av sitt studentexamensresultat behöver inte skriva urvalsprovet och får veta sitt antagningsresultat efter att årets studentexamensresultat har publicerats.

Andra förändringar är att urvalsprovets material kommer att basera sig på gymnasiets lärokurser och att man genom att skriva ett urvalsprov antingen på svenska eller på finska kan söka in till alla ekonomiska utbildningar i Finland – även de finskspråkiga. De som inte antas på basis av sitt studentexamensresultat tävlar om en studieplats endast på basis av sitt resultat i urvalsprovet, dvs. inte som en kombination av dessa två.

Mer information om antagningen 2018 publiceras på Hankens webbplats i september 2017.

För mera information vänligen kontakta planerare Sabina Eerola via ansokan@hanken.fi