| 24.08.2016

Hanken medarrangör av Helsinki Challenge

Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling och ett acceleratorprogram för att lösa de stora problemen i världen.

Tävlingen är en del av jubileumsprogrammet Finland 100 och vinnaren utses därför i december 2017. Helsinki Challenge är en plattform för samarbete och tävlan. Man hittar lösningar i team som består av med medlemmar från olika forskningsdiscipliner som t.ex. ekonomi, media, offentliga sektorn och tredje sektorn.

Det här årets tema – Sustainable Planet, Urban Future och People in Change – är kopplade till FN:s målsättning för hållbar utveckling. Idétävlingens pris på 375 000 euro är ämnat för att omsätta den vinnande idén i praktiken.

Tävlingen arrangeras av Helsingfors universitet i samarbete med flera andra universitet bl.a. Hanken.

Läs mera om tävlingen och hur man kan anmäla sig
här

Tilläggsinformation:
Projektchef Ira Leväaho, ira.levaaho@helsinki.fi, tel. 050 505 8152

Frågor gällande Hanken och Helsinki Challenge kan riktas till:
Hanna Donner