|
Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling och ett acceleratorprogram för att lösa de stora problemen i världen.