Karriärmöjligheter

Finger pointing at abstract network
Den här sidan handlar om karriärmöjligheter för den som studerat företagsledning och organisation.

Efter studierna jobbar ekonomer som har haft företagsledning och organisation som huvudämne i olika nationella och internationella företag och organisationer. Många av våra alumner jobbar inom HR eller inom konsultbranschen. Några andra populära arbetstitlar omedelbart efter studierna är affärsutvecklare och projektledare. Också allmänna företagsledningsuppgifter ligger öppna.

Ekonomer som studerat företagsledning och organisation får också arbete i organisationer inom den offentliga sektorn och inom den tredje sektorn. Tack vare hankeiternas språkkunskaper är våra alumner efterfrågade på den internationella arbetsmarknaden.

Förfrågningar gjorda av Hankens karriäruppföljning visar att 94 % av studenter med företagsledning och organisation som huvudämne har tagit emot en arbetsplats före de utexamineras och 87 % har inom 6 månader efter utexaminering tagit emot en arbetsplats som motsvarar deras utbildning.