Ryska

Blommor vid vatten
På denna sida kan du läsa mer om studier i ryska på Hanken.

 

Välkommen till ryska avdelningens sidor!

Du studerar ekonomi och vet att Ryssland alltid har varit en av de viktigaste handelspartnerna för Finland. Man bör dessutom inte glömma att Ryssland är ett av Finlands grannländer och ett stort sådant.

Under de senaste åren har den handels- och politiska situationen lett till att handeln samt samarbete på alla nivåer inte blomstrar som tidigare. Kanske funderar du varför du ska studera ryska just nu?

Ryska talas globalt av ca 275 miljoner människor, som modersmål eller som andra språk. Att ha kunskaper i det ryska språket kan ännu i dagens läge ses som ett krav för att kunna agera på den ryska marknaden och i de forna ryskspråkiga sovjetländerna.

Du kan ha nytta av det ryska språket även i Finland, där det bor ganska många människor som talar ryska som modersmål och arbetar på finska företag. Ryska kan därför också vara ett verktyg för att kommunicera på arbetsplatser.

Språk är också en nyckel till samhälle och kultur. För att bättre förstå vad ryssar tänker, pratar om, vad ryska sociala medier skriver om, vilka åsikter ryssar har och på vilket sätt de ser världen är det viktigt att själv kunna språket.

Att satsa på studier i ryska är en bra investering för framtiden. Kom och studera ryska med blick mot en bättre framtid!

 

Oppenness ikon

Если вы разговариваете с человеком на языке, который он понимает, вы обращаетесь к его разуму. Если вы разговариваете с ним на его языке, вы обращаетесь к его сердцу.

Om du talar till en man på ett språk som han förstår, så går det till hans huvud. Om du talar till honom på hans språk, så går det till hans hjärta.

 

Нелсон Мандела / Nelson Mandela

Studier i ryska

Hanken erbjuder 9 kurser i ryska. Kurserna ges på olika nivåer, från nybörjare till mer specialiserade kurser.

Målsättningsnivån är anpassad till EU:s gemensamma referensram (CEFR - Common European Framework of Reference for Languages). Den högsta målnivån för våra kurser är A2-B1 (efter kursen 5312, Ryska III A). Fr.o.m. läsåret 2021-2022 samarbetar Hanken med Aalto-universitetet inom ryska studier och efter 5312-kursen kan du fortsätta dina studier i ryska på Aalto-universitetet. Kontakta Irina Prokkola för mer information.

Följande kurser som listas här nedanför ges på distans och är därför passande såväl för kandidat- och magisterstuderande på Hanken i Vasa. Även magisterstuderande på Hanken i Helsingfors och studerande från Arcada studerar på dessa kurser.

Observera att undervisningsspråket i alla kurser i ryska vid Hanken är ryska och svenska.

 

5342 Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

5343 Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors – Vasa) (5 SP) (kursen är fortsättning till 5342 Ryska I A)

5346 Ryska III, KiVANET (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Undervisningsspråk på alla kurser är ryska och svenska.

 

 

Biämnet i ryska för magisterstuderande

Välkommen att studera ryska som biämne (25 SP). Ryska avdelningen erbjuder 2 biämneshelheter:

  1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska
  2. Affärsryska

I biämneshelheten kan du antingen välja att enbart läsa kurser i Affärsryska (biämneshelhet 2), som ordnas på Hanken och/eller på Aalto-universitet; eller utöver språkkurserna även läsa andra kurser (biämneshelhet 1) som ordnas på Hanken och/eller på Aleksanderinstitutet. Du kan läsa mera om biämnesstudier i ryska här.

 

Kursutbud inom ryska

Bakom rullgardinen nedan finns mer information om kursutbudet inom ryska på Hanken, samt om de kurser som ges på Aalto-universitetet. Du kan även se ifall kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna.

Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. De specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

 

Kursutbud för studier i ryska på Hanken:

5301-A Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors) (3 SP)

5301-B Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors) (3 SP)

Välj den här kursen efter 5301-A Ryska I A eller om du har studerat lite ryska tidigare.

5342 Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

Obs! Kursen ges på distans. Den här kursen är för magisterstuderande på Hanken i Helsingfors och Vasa, för kandidatstuderande på Hanken i Vasa och för studerande på Arcada.

5343 Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors – Vasa) (5 SP)

Obs! Kursen ges på distans. Den här kursen är för magisterstuderande på Hanken i Helsingfors och Vasa, för kandidatstuderande på Hanken i Vasa och för studerande på Arcada. Kursen är fortsättning till kursen 5342 Ryska I A.

5344 Ryska II A: Grunder i affärskommunikation på ryska II A (Helsingfors) (5 SP)

5345 Ryska II B: Grunder i affärskommunikation på ryska II B (Helsingfors) (5 SP)

5312 Ryska III A: Affärskontakter: Distansmöten (Helsingfors) (3 SP eller 5 SP enligt studerandes val)

Obs! Studerande från Arcada avlägger kursen som 5 SP.

5346 Ryska III, KiVANET (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Obs! Kursen ges på distans. Kursen är en kurs inom KiVANET-projektet och är samtidigt öppen för alla Hanken-studenter samt för studerande på Arcada.

5335 Each one teach one - Ryska (Helsingfors) (2 SP)

Obs! För att avlägga den här kursen behöver du en partner som pratar ryska och vill studera något annat språk med dig, t. ex. svenska, finska, engelska, spanska, franska eller tyska. Du kan hitta din partner själv om du känner någon, eller kontakta ämneskoordinator i ryska Irina Prokkola, irina.prokkola@hanken.fi.

 

 

Kursutbud för studier i ryska vid Aalto-universitetet:

LC-8566 Venäjä 6 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8577 Venäjä 7 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8581 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä A (startnivå C1) (3 SP)

LC-8582 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä B (startnivå C1) (3 SP)

LC-8583 Venäjä 8 Alakohtaista venäjää (startnivå C1) (3 SP)

Kontakta ämneskoordinator i ryska Irina Prokkola för mer information, irina.prokkola@hanken.fi.

 

 

Kursutbud för icke-examensstuderanden

Ifall du är studerande från Arcada eller studerar på Hankens Öppna Universitet - välkommen att studera ryska på Hanken! Du har möjlighet att ta de kurser som listas för respektive grupp nedan. Du kan ansöka om rätt att avlägga enskilda kurser här.

 

Är du studerande från Arcada? Du kan studera ryska på följande kurser:

5342 Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors – Vasa) (5 SP) 

Kursen ges på distans.

5343 Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors – Vasa) (5 SP) 

Kursen ges på distans. Kursen är en fortsättning till kursen 5342 Ryska I A.

5344 Ryska II A: Grunder i affärskommunikation på ryska II A (Helsingfors) (5 SP)

5345 Ryska II B: Grunder i affärskommunikation på ryska II B (Helsingfors) (5 SP)

5312 Ryska III A: Affärskontakter: Distansmöten (Helsingfors) (5 SP)

5346 Ryska III, KiVANET (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Kursen ges på distans. Kursen är en kurs inom KiVANET-projektet.

 

 

Studerar du på Hankens Öppna Universitetet? Du kan välja vilken kurs som helst från följande lista:

5301-A Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors) (3 SP)

5301-B Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors) (3 SP)

Välj den här kursen efter 5301-A Ryska I A eller om du har studerat lite ryska tidigare.

5344 Ryska II A: Grunder i affärskommunikation på ryska II A (Helsingfors) (5 SP)

5345 Ryska II B: Grunder i affärskommunikation på ryska II B (Helsingfors) (5 SP)

5312 Ryska III A: Affärskontakter: Distansmöten (Helsingfors) (3 SP eller 5 SP enligt studerandes val)
Obs! Studerande från Arcada avlägger kursen som 5 SP.

5346 Ryska III, KiVANET (Helsingfors – Vasa) (3 SP)

Obs! Kursen ges på distans. Kursen är en kurs inom KiVANET-projektet och är samtidigt öppen för alla Hanken-studenter samt för studerande på Arcada.

5335 Each one teach one - Ryska (Helsingfors) (2 SP)

Obs! För att avlägga den här kursen behöver du en partner som pratar ryska och vill studera något annat språk med dig, t. ex. svenska, finska, engelska, spanska, franska eller tyska. Du kan hitta din partner själv om du känner någon, eller kontakta ämneskoordinator i ryska Irina Prokkola, irina.prokkola@hanken.fi.

 

 

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i ryska genom att vid filtret Arrangör välja ”Ryska, Helsingfors”. Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i ryska som erbjuds.

 

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du ämnesspecifik information beträffande studier i ryska.

 

Hankens magisterstuderande kan delta i VIExpert-programmet som erbjuds på Aleksanderinstututet. Mer om programmet och om hur man kan söka till det finns här.

”Jag blev intresserad av Ryssland och Östeuropa och mitt utbyte i St. Petersburg stärkte intresset och jag ville lära mig mera om området. Jag ville även specialisera mig och ha något som får mig att stå ut ur mängden bland andra ekonomistuderanden. Det har varit mycket givande att studera i ett tvärvetenskapligt program och jag har lärt mig mycket nytt om bl.a. östeuropeisk kultur. Programmet stöder även skrivandet av min kommande magisteravhandling som kommer att handla om Östeuropa och jag har knutit kontakter till experter inom området”.

Jean-Philip Cronstedt, Hanken, magisterstuderande
Huvudämne: Företagsledning och organisation

 

 

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, kontakta Irina Prokkola, lektor och ämneskoordinator i ryska vid Hanken. Du kan även komma förbi på femte våningen i Hankens byggnad i Helsingfors, i rum 507.

 

Irina Prokkola – Lektor, ämneskoordinator i ryska

picture
Irina Prokkola