Tillgodoräkning av studier avlagda utomlands

På den här sidan finns information om tillgodoräkning av studier avlagda utomlands.

Om du får till godo studier som du avlagt utomlands vid en yrkeshögskola eller ett annat universitet registreras de som godkända utan särskilt vitsord. Omvandlingen av den utländska prestationens omfattning till studiepoäng sker enligt anvisningar från Enheten för internationella ärenden och externa relationer.

Tillgodoräkningen av studier som du avlagt utomlands beror på om du avlagt dem vid utbyte via Hankens utbytesprogram, eller på annat sätt.

Då du varit på utbyte via Hankens utbytesprogram behöver du inte särskilt ansöka om att få utbytesstudierna till godo, men du ska lämna in en reserapport, Confirmation of Stay, kursbeskrivningar och learning agreement elektroniskt via Mobility Online. I Mobility Online kan du meddela om du vill att prestationerna ska tillgodoräknas på ett specifikt sätt (som motsvarighet till specifika kurser på Hanken eller inom ett visst ämne). Se närmare informationen för hemkomna studerande.

Efter att du lämnat in de ovannämnda dokumenten sker processen för tillgodoräknandet av dina utbytesstudier på följande sätt:

1. Ditt värduniversitet skickar ett intyg över de kurser du avlagt till dig eller till Hanken.

- Om universitet skickar intyget till dig ska du så fort som möjligt uppvisa originalet i Helsingfors för internationella koordinatorn och i Vasa vid Studiebyrån, som tar en officiell kopia på intyget.

- Om universitetet skickar intyget direkt till Hanken (internationella koordinatorn) vid meddelar vi dig genast då vi fått ditt intyg och du kan avhämta det från oss. Om du studerar i Vasa skickar vi intyget till dig.

2. Hanken (internationella koordinatorn) kontrollerar att du avlagt heltidsstudier enligt stipendievillkoren och att du fullföljt rapporteringen i Mobilty Online.

3. Studiebyrån för in dina utbytesstudier i Hankens studieregister. Eftersom Hanken rekommenderar att utbytesstudierna bildar Grundstudiehelhet avlagd utomlands, Studies abroad (minst 25 sp, varav minst 15 sp i ekonomiska vetenskaper) kommer de i första hand att registreras som helheten Studies abroad ifall kraven uppfylls. Om du vill att dina utbytesstudier tillgodoräknas på ett annat sätt ska du meddela om det i Mobility Online i samband med att du lämnar in de dokument som behövs för tillgodoräkningen.

Observera att utbytesstudierna inte kan registreras i studieregistret förrän du lämnat in reserapporten och kursbeskrivningarna. Det är viktigt att du lämnar in alla nödvändiga dokument i tid så att tillgodoräknandet kan registreras och för att undvika att studiestödsnämnden i onödan skickar meddelande om uteblivna studieprestationer till FPA. Det är m.a.o. inte meningen att du ska "spara" studiepoängen till ett senare skede. Notera att det kan räcka flera veckor innan de tillgodoräknade prestationerna införs i studieregistret. Därför är det viktigt att lämna in alla dokument i god tid innan du tänker bli klar med din examen eftersom vi inte kan garantera att dokument som inlämnas sent hinner behandlas före följande betygsdag.

Som freemovestudier räknas minst en termins (min. 3 månader) heltidsstudier som du avlägger utomlands under din studietid vid Hanken. Ifall studierna du ska avlägga inte motsvarar detta ska du följa instruktionerna under Enskilda kurser avlagda utomlands.

För att försäkra dig om att universitetet du tänkt studera vid kan godkännas av Hanken, behöver du först ett beslut av prorektor. Börja med att skicka ett meddelande till enheten för internationella ärenden och externa relationer outgoing.mobility(at)hanken.fi, som ger dig instruktioner för hur du fyller i en freemoveranmälan i Mobility Online. För beslutet behöver vi information om universitetet du tänkt ansöka till, termin för studierna etc. Tänk på att kvaliteten på universitetet är viktigt, börja med att utreda detta.

Efter att du fyllt i freemoveranmälan i Mobility Online bereds ditt ärende för prorektor, som tar ställning till om universitetet kan godkännas. Eftersom det finns många steg i processen , kontakta oss i god tid!
Efter att prorektor tagit beslut får du det per e-post.

Notera att det finns villkor för hur mycket och hur länge du måste studera (minst 3 månader och minst 30 ECTS) för att kunna få freemover studierna godkända som den obligatoriska utlandsterminen.

Efter att du avlagt dina utbytesstudier som freemover ansöker du om att få dem till godo genom att fullfölja rapporteringen i Mobility Online.

Läs mera om utbytesstudier som freemover.

Om du varit på utbyte och studerat på engelska, franska, ryska, spanska eller tyska i ett land där de är officiella språk kan du för dina utbytesstudier få en extra prestation i språket ifall du uppfyller följande krav:

  • Du har studerat på språket i fråga i ett land där språket är officiellt språk och används i samhället. Gällande engelska, se kursbeskrivningen för 5199 i WebOodi.
  • Du har inte språket som modersmål.
  • Du har avlagt minst 20 ECTS på språket under en termin. (Vid universitet och högskolor som tillämpar det amerikanska systemet ska du ha avlagt minst 12 credits på ”undergraduate”-nivå eller minst 9 credits på ”graduate”-nivå på språket under en termin. I länder där universiteten och högskolorna inte tillämpar vare sig ECTS eller det amerikanska systemet ska du ha avlagt minst 65 % av det normala kravet för en termin på språket i fråga.)
  • Utbytesstudierna har genomförts under din studietid på Hanken och är en del av dina examensstudier vid Hanken.

Skicka ett meddelande till Studiebyrån, ann-helen.paivinen(at)hanken.fi, där du anger universitetets namn, landet, tidpunkten då du har avlagt kursen/kurserna och kursbeskrivningar. Bifoga även bevis på att universitetet är ackrediterat av myndigheterna i landet. Du kommer därefter att få ytterligare instruktioner om tillgodoräkningen. Notera att denna process kan ta några veckor så ta kontakt i god tid!

Obs: Ifall du vill tillgodoräkna studier som du avlagt under din studietid vid Hanken och som omfattar minst en termins (min. 3 månader) heltidsstudier utomlands ska du följa instruktionerna under Utbyte utanför Hankens utbytesprogram.