Dataskyddsombud

Hankens Dataskyddsombud, mission och kontaktuppgifter

 

Hankens dataskyddsombud är Urpo Kaila

e-post: dpo@hanken.fi

 

Datskyddsombudets uppgifter är bl.a. (artikel 39):

- Att inom Hanken informera och ge råd ang. personuppgiftsfrågor

- Övervaka att Hanken följer  dataskyddsförordningen

- Fungera som kontakt mellan Hanken och tillsynsmyndigheten