Hankens språkprov i svenska

Aktuell information om språkprovet 2022 uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp tillräckliga kunskaper i svenska för studier vid Hanken.

Språkprovet ordnas torsdag 14.4.2022 kl. 10.00–12.30. Anmälan till provet görs i samband med ansökan och anmälan är bindande. Språkprovet kan skrivas i Helsingfors, Vasa eller Åbo (du kan välja vilket ort du vill skriva språkprovet på i ansökningsblanketten).

Den som i samband med ansökan anmält sig till språkprovet kommer att få en personlig kallelse med närmare detaljer under vecka 15.

Hankens språkprov ordnas årligen i samarbete med Åbo Akademi.

För att få reda andra praktikaliteter kring provet, se flikarna nedan.

Frågor?

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Språkprovet ordnas med samma säkerhetsarrangemang som urvalsprovet. Bekanta dig med nyheten om säkerhetsanvisningarna 2021 för närmare information.

Vanliga frågor inför urvalsproven 2021 

Anvisningar för 2022 uppdateras som bäst och publiceras inom kort. 

Språkprovet ordnas torsdag 14.4.2022 kl. 10.00–12.30.

 

Du anmäler dig till språkprovet i samband med din ansökan via studieinfo.fi. Samtidigt ska du också välja på vilken ort du vill skriva provet: Helsingfors, Åbo eller Vasa.

  • I Helsingfors ordnas provet på Hanken, Arkadiagatan 22
  • I Åbo ordnas provet i Åbo Akademis utrymmen
  • I Vasa ordnas provet Åbo Akademis utrymmen

Provet består oftast av en skriftlig uppgift och en hörförståelse men upplägget kan variera från år till år.

Kom ihåg att öva inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter.

Ta med dig följande till språkprovet:

  • Egen penna och gummi
  • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
  • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett)
  • Ansiktsmask (Hanken erbjuder mask ifall du inte har en egen)

Sökande som deltar i språkprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art, samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Ansökan ska lämnas in via e-blankett senast 6.4.2022 kl.15.00. 

Meddelande om resultat i språkprovet skickas till deltagarna inom maj 2022. 

Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1.

Ansökan om ändring

Om du anser dig ha blivit felbedömd har du rätt att ansöka om ändring av resultatet i provet. Instruktioner hittar du här.