Hankens språkprov i svenska

Aktuell information om språkprovet 2021 uppdateras efterhand, kolla alltid vår webb för nyaste infon.

 

***Årets språkprov kommer ordnas lördagen 17.4.2021. Nedanstående info gäller språkprovet 2020, sidorna uppdateras senare med information om språkprovet 2021***

 

Hankens språkprov ordnas årligen i samarbete med Åbo Akademi. Språkprovet kan skrivas i Helsingfors, Vasa eller Åbo. 

För att få reda på tid, plats och andra praktikaliteter kring provet, se flikarna nedan.

Frågor?

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Språkprovet ordnas den 14.4.2020 kl.13.00-15.30 

Den sökande bör infinna sig till provet i god tid. Om du reser kollektivt, kontrollera tidtabellerna och var också beredd på eventuella förseningar.

Du anmäler dig till språkprovet i samband med din ansökan via studieinfo.fi. Samtidigt ska du också välja på vilken ort du vill skriva provet: Helsingfors, Åbo eller Vasa.

  • I Helsingfors ordnas provet på Hanken, Arkadiagatan 22. Samling i foajén.
  • I Åbo ordnas provet vid ÅA
  • I Vasa ordnas provet vid ÅA

Provet består oftast av en skriftlig uppgift och en hörförståelse men upplägget kan variera från år till år.

Kom ihåg att öva inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter.

Ta med dig följande till språkprovet:

  • Egen penna och gummi
  • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
  • Frivilligt: Vattenflaska (utan etikett)

Sökande som deltar i språkprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid.

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art, samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Ansökan ska lämnas in via e-blankett senast 7.4.2021 kl.15.00. 

Meddelande om resultat i språkprovet skickas till deltagarna i mitten av maj 2020. 

Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1.

Rättelseyrkan

Om du anser dig ha blivit felbedömd har du rätt att yrka på omprövning av resultatet i provet. Instruktioner hittar du här.