Hankens språkprov i svenska

Här hittar du information om Hankens språkprov 2024. Kontrollera alltid Hankens webb för nyaste infon.

Språkprovet är avsett för dem som inte på annat sätt kan visa upp tillräckliga kunskaper i svenska för studier vid Hanken.

Språkprov 10.4.2024 kl. 10.00–12.30

Anmälan till provet görs i samband med ansökan i Studieinfo-portalen* och anmälan är bindande. Samtidigt ska du också välja på vilken ort du vill skriva provet: Helsingfors eller Vasa.

  • I Helsingfors ordnas provet på Hanken, Arkadiagatan 22
  • I Vasa ordnas provet på Hanken, Biblioteksgatan 16

*Om du tänker söka till Hanken via överflyttning i maj och vill avlägga språkprovet i april, hör då av dig till ansokan@hanken.fi senast inom mars månad.

Den som i samband med ansökan anmält sig till språkprovet kommer att få ett personligt meddelande med närmare detaljer om provplatsen samt säkerhetsanvisningar några dagar innan provet. Räkna med att vara på plats i god tid innan provet börjar. 

För att få reda andra praktikaliteter kring provet, se flikarna nedan.

Frågor?

Frågor om språkprovet kan riktas till: ansokan@hanken.fi

Provet består oftast av skriftliga uppgifter (textförståelse, textproduktion och grammatikövningar) och en hörförståelse men upplägget kan variera från år till år.

Provet består av uppgifter där du ska lyssna, läsa och skriva på svenska. I provet ingår också grammatikövningar som testar grundläggande svensk grammatik som tex prepositioner, pronomen, böjning och ordföljd.

Kom ihåg att öva inför språkprovet, exempelvis genom att lyssna på svenskspråkig radio, podcasts, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter och artiklar.  

Här hittar du två exempel på uppgifter som kan ingå i språkprovet: 

Ta med dig följande till språkprovet:

  • Egen penna och gummi
  • Ett bildförsett identitetsbevis (pass, körkort, id-kort eller bildförsett FPA-kort).
  • Frivilligt: Vattenflaska  och eventuellt litet mellanmål i genomskinlig förpackning samt nödvändiga mediciner.

Sökande som deltar i språkprovet kan ansöka om individuella arrangemang med hänsyn till en funktionsvariation, sjukdom eller motsvarande skäl. Sökande med lässvårigheter kan exempelvis beviljas förlängd provtid. Om du av medicinsk orsak inte kan använda munskydd under provet ska du anhålla om individuella arrangemang. 

I ansökan bör det framgå vilka individuella arrangemang den sökande ansöker om och varför.

Ett utlåtande från en läkare eller annan sakkunnig om funktionsvariationens eller sjukdomens art, samt den sakkunnigas rekommendation för individuella arrangemang ska bifogas till ansökan. Även ett beslut från studentexamensnämnden godkänns som intyg.

Ansökan ska lämnas in via denna e-blankett Opens in new window senast 3.4.2024 kl.15.00. Om du av någon orsak inte kan fylla i blanketten, kontakta ansokan@hanken.fi. Blanketten uppfyller inte helt och hållet de kritiska tillgänglighetskraven. Kontakta oss på ansokan@hanken.fi Opens in new window så fort som möjligt om du behöver blanketten i ett annat format.

Ansökningar som lämnats in efter detta datum beaktas endast om orsaken till individuella arrangemanget har blivit känd först efter 3.4.2024.

Meddelande om resultat i språkprovet skickas i mitten av maj 2024 per e-post till den e-post du uppgett i din ansökan. 

Om du har valt att intyga dina språkkunskaper i svenska med Hankens språkprov måste du bli godkänd i språkprovet för att kunna delta i den fortsatta urvalsprocessen. Du som söker till kandidatutbildningen ska uppnå nivån B2 på CEFR-skalan, medan du som söker till magisternivån ska uppnå kompetensnivån C1. Resultatet från språkprovet är i kraft i 5 år.

Ansökan om ändring

Om du anser dig ha blivit felbedömd har du rätt att ansöka om ändring av resultatet i provet. Instruktioner hittar du här.