Studiemiljöer

Hanken erbjuder dig som studerande ett antal olika platser där du kan studera tyst för dig själv eller i grupp.

Du kan välja bland följande alternativ:

  • tysta läs- och studieplatser
  • grupparbetsrum
  • datorsalar

I Helsingfors kan du besöka biblioteket i huvudbyggnadens källarvåning för att fråga mer om de olika utrymmena och rummen. I Vasa kan du besök studiebyrån på marknivå och bl.a. fråga om de olika utrymmena (Chesterfield, datorsal).