Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) olivia.lindstrom@hanken.fi för mera information.
Пользователи
Assistant Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
Hourly-Paid Employee
Hourly-Paid Employee
University Lecturer
Hourly-Paid Employee
Postdoctoral Researcher
University Lecturer
Affiliated Researcher
Lecturer
Doctoral Student
Doctoral student
Professor of Practice
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Senior Fellow
Assistant Professor (Tenure Track)
Doctoral Student
Doctoral Student
Associate Professor (Tenure Track)
Teacher (hourly paid)
Non-permanent staff
Professor
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Project Assistant
Non-permanent staff
Research Assistant
Associate Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
Non-permanent staff
Hourly-Paid Employee
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Research Assistant
Doctoral Student
Research Assistant
Professor Emeritus
Doctoral Student
Doctoral Student