Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) för mera information.
Пользователи
Doctoral Student
Assistant Professor (tenure track)
Affiliated Researcher
Professor Emerita / Emeritus

+358 40 352 1345

Non-permanent staff
Associate Professor in Accounting

+358 40 352 1724

Department Secretary

+358 40 352 1458

Associate Professor in Accounting

+358 40 352 1768

Lecturer in Commercial Law

+358 40 352 1750

Doctoral student
Doctoral student
Professor of Practice
Professor in Auditing

+358 50 408 4786

Assistant Professor (tenure track)
Senior Fellow
Assistant Professor (tenure track)
Doctoral Student
Doctoral student
Associate Professor (tenure track), Director of the Center of Accounting, Finance and Governance

+358 50 578 6401

Non-permanent staff
Non-permanent staff
Professor

+358 40 352 1735

+358 40 352 1324

Doctoral Student
Non-permanent staff
Non-permanent staff
Biträdande professor (tenure track)

+358 50 471 2536

Department Secretary

+358 50 475 1682

Non-permanent staff
Non-permanent staff
Lecturer in Accounting

+358 40 352 1303

Assistant Professor in accounting

+358 40 352 1761

Doctoral Student
Professor Emerita / Emeritus

+358 40 352 1344

Doctoral Student
Doctoral Student