Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.
Пользователи
Assistant Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
Hourly-Paid Employee
Hourly-Paid Employee
Teacher (hourly paid)
Affiliated Researcher
Hourly-Paid Employee
Postdoctoral Researcher
Associate Professor
Affiliated Researcher
Lecturer
Doctoral Student
Research Assistant
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Senior Fellow
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Teacher (hourly paid)
Non-permanent staff
Professor
Affiliated Researcher
Doctoral Student
Non-permanent staff
Project Assistant
Research Assistant
Associate Professor (Tenure Track)
Hourly-Paid Employee
Non-permanent staff
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Research Assistant
Research Assistant
Professor Emeritus