Kontaktuppgifter för institutionen för redovisning och handelsrätt

Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.
Пользователи
Assistant Professor (Tenure Track)
Teacher (hourly paid)
Professor Emeritus
Project Researcher
Postdoctoral Researcher
Professor of Practice
Associate Professor
Lecturer
Professor of Practice
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Postdoctoral Researcher
Senior Fellow
Assistant Professor (Tenure Track)
Research Assistant
Professor
Professor
Associate Professor (Tenure Track)
Professor
Academy Research Fellows
Doctoral Student
Affiliated Researcher
Research Assistant
Doctoral Student
Associate Professor (Tenure Track)
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Visiting Researcher
Professor Emeritus
Teacher (hourly paid)