Engelska som biämne

ledningsgrupp_team_vid_bord.jpg
På denna sida kan du läsa mera om möjligheten att läsa Engelsk affärskommunikation som biämne på Hanken.

 

Studera engelsk affärskommunikation som biämne!

Du kan läsa engelsk affärskommunikation som en biämne på Hanken. Biämnet består av 25 studiepoäng och du kan välja dem bland de kurser som erbjuds vid Hanken eller kombinera kurser från Hanken med engelskakurser som du har slutfört på annat håll. Helsingfors och Vasa erbjuder något olika kurspooler för biämnet. Läs den här sidan för att få mer information! Observera att du även kan läsa engelskakurser separat utan att behöva slutföra ett biämne. 

 

Biämnesstudier i engelsk affärskommunikation

För examensstuderande vid Hanken

Biämnet i engelsk affärskommunikation är detsamma oavsett om du avlägger det under dina kandidat- eller magisterstudier. Detta innebär att du kan börja dina studier i biämnet under dina kandidatstudier och slutföra dem under dina magisterstudier.

Kurspoolen för biämnet är olika mellan Helsingfors och Vasa. På båda orterna kan du inkludera alla kurser som erbjuds i respektive engelskprogram och eventuella engelskkurser som du har slutfört vid andra högskolor och som inte har använts för att avlägga en examen. I Vasa kan du dessutom välja kurser från en gemensam kurspool som Hanken har skapat tillsammans med Vasa universitet. Kontakta de lokala lärarna för att diskutera alternativen för biämnet, du hittar kontaktuppgifter längre ner på denna sida!  
 

För externa målgrupper

Tyvärr erbjuds biämnet i engelsk affärskommunikation endast till Hanken examensstuderande.

 

Kursutbud för Engelsk affärskommunikation som biämne

Nedan hittar du information om de kurser som erbjuds ifall du väljer engelsk affärskommunikation som biämne. Vänligen notera att Helsingfors och Vasa erbjuder något olika kurspooler för biämnet. För kursbeskrivningar, se engelska huvudsidan.

 

Engelskakurser som erbjuds i Helsingfors:

5167 Business Communication (Helsingfors) (6 sp)

5101-E Business Terminology (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

5138 Each one teach one - Engelska (Helsingfors) (2 sp)

5148 Presentation skills (Helsingfors) (2 sp)

5158 Team Communication Skills (Helsingfors) (6 sp)

5160 Academic Writing (Helsingfors) (5 sp)

5162 Communication Clinic (Helsingfors) (2 sp)

5164 The Power of Language and Memory in Business Interactions (Helsingfors) (3 sp)

5165 Compassionate Communication in Organizations (Helsingfors) (3 sp)

5166 Communication, Learning and Cognition: An Alliance for Professional Success (Helsingfors) (3 sp)

5168 Cultural Sustainability and Communication (Helsingfors) (4 sp)

5169-E Working Life Skills for Experts and Team Leaders (Helsingfors – Vasa) (2 sp)

51003 Academic Writing: Apprentice Level (Helsingfors) (2 sp)

51004 Mastering Academic Writing (Helsingfors) (3 sp)

 

 

Engelskakurser som erbjuds i Vasa:

51001-V Business Communication: Oral (Vasa) (3 sp)

51002-V Business Communication: Written (Vasa) (3 sp)

5138-V Each one teach one - Engelska (Vasa) (2 sp)

5139-V Business Meetings and Negotiations (Vasa) (4 sp)

5140-V Business Presentations (Vasa) (4 sp)

5143-V Business Reports and Proposal (Vasa) (4 sp)

5150-V Intercultural Business Communication: Asia, the Arab world and Africa (Vasa) (4 sp)

5151-V Intercultural Business Communication: Europe and the Americas (Vasa) (4 sp)

5159-V British Business Culture (Vasa) (4 sp)

5160-V Academic Writing (Vasa) (5 sp)

 

 

Kontaktpersoner

För engelsk affärskommunikation som biämne i Helsingfors, vänligen kontakta Martti Mäkinen. Vad gäller engelsk affärskommunikation som biämne i Vasa, vänligen var i kontakt med Dino Cascarino.

 

Martti Mäkinen – Universitetslektor

Dino Cascarino – Lektor