Stipendier och hedersutnämningar

Som ett led i avtackningen av högskolans hedersdonatorer har Hanken instiftat utnämningar till de bäst presterande magisterstuderandena, de bästa magister- och kandidatavhandlingarna samt de bäst presterande kandidatstudenterna som åker på utbyte.

Rektor har beslutat att tilldela de tio bästa magisterstuderandena ett stipendium på 1 000 euro. Utmärkelserna för avhandlingar och utbyten innehåller inget ekonomiskt tillägg (utöver det grundläggande resebidraget) men eftersom det tilldelas enbart våra bäst presterande studerande önskar vi att det uppfattas som ett hedersstipendium, och vår förhoppning är att det med fördel kan lyftas upp i exempelvis anställningssammanhang.
 

Nedan en lista på dem som fick ta emot en utmärkelse i maj 2019:

Bästa magisterstudent (10 st):
Emil Nordlund
Emil Rantatulkkila
Enni Kuitunen
Juhani Savonen
Krista Marjola
Mikaela Gerkman
Nikolaos Vlassis
Roni Rajamäki
Trang Huynh
Tri Duc Chau

Bästa magisteravhandlingar (9 st):
Anna Piiroinen
Benjamin Åberg
Casimir Stierncreutz
Emilia Bonde
Felix Henriksson
Kari Haahtela
Katrin Ahlbäck
Tram Nguyen
Tri Chau Duc

Bästa kandidatavhandlingar (9 st)
Aurora Troberg
Axel Ståhls
Fanny Nyman
Francesca Zilliacus
Juhani Savonen
Kaisa Mäntysaari
Maisa Dyhr
Nicholas Vinberg
William Pöyhtäri

Bästa utbytesstudent VT 2019 (17 st)
Aurora Troberg
Cecilia Kalpamaa
Christoffer Svahnström
Filip Jägerroos
Henrik Myntti
Jens Liman
Jere Blomqvist
Jonne Granqvist
Julia Holmén
Kasper Ek
Mathias Westerlund
Mikael Ketonen
Miriam von Hertzen
Samuel Lassila
Vicktor Wahlberg
Ylva Sundvik
 

Bästa utbytesstudent HT 2018 (16 st)
Anna Pajunen
Elisabeth Björkman
Ellen Kuula
Emma Friberg
Frida Elf
Jaana Reijonen
Joakim Wikström
Julius Tallqvist
Lassi Vilhomaa
Linn Björkholm
Linnea Erkamo
Naomi Lillqvist
Nina Lindström
Sara Limnell
Victor Jansson

Foto: Niklas Gerkman

 

Premierade studenter 2019