Hankens doktorsavhandlingar

Hankens mål är att utexaminera cirka 14 doktorer per år. Alla skriver en doktorsavhandling som försvaras vid en offentlig disputation.

Doktorsavhandlingen är ett lärdomsprov baserat på självständig forskning. Avhandlingen är beviset på doktorandens förmåga att utföra forskning av vetenskapligt värde samt förmåga att skapa nytt vetande. På Hanken kan avhandlingen skrivas som en monografi eller som en sammanläggningsavhandling bestående av flera vetenskapliga artiklar.

Sök bland våra pressmeddelanden Opens in new window för info på tre språk om färska doktorsavhandlingar.

Våra avhandlingar finns också fritt tillgängliga i fulltext. Du finner dem i Hankens publikationsarkiv DHanken.