Marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- och magisterutbildningen

studera_marknadsforing.jpg
Studera marknadsföring på Hanken, marknadsföring som huvudämne i Helsingfors och Vasa.

Att studera marknadsföring på Hanken innebär att man ser på marknadsföring ur ett helhetsperspektiv med strategisk betydelse.

Att ha marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- magisterutbildningen ger dig:

 • Förståelse för kunder, marknadsföring och marknader: som studerande får du en förståelse för kundens behov och beteende, marknadsföringens strategiska betydelse för företag och för marknadsföringens roll på marknaderna.
 • Baskunskaper om marknadsföring som ledningsmedel: du får en förståelse för bland annat marknadsföringens roll som konkurrensmedel, strategiskt synsätt och ledningsperspektiv.
 • Kunskaper att implementera olika marknadsföringsinsatser: vi ger dig verktyg för att analysera, planera, förverkliga och evaluera olika marknadsföringsinsatser.
 • Kunskaper och förståelse om marknadsundersökningar och deras roll: du lär dig att producera, skaffa och tolka information om marknaden, kunder och verksamhetsomgivningen med hjälp av marknadsundersökningar.
 • Möjlighet att specialisera på ett visst område: genom att selektivt välja dina kurser kan du specialisera dig på olika områden inom marknadsföring. Se bilder här under för exempel.

Karriärprospekter för dig som läser marknadsföring som huvudämne i den integrerade kandidat- magisterutbildningen:

Framtidsutsikterna för en marknadsföringsekonom är goda, två tredjedelar jobbar i positioner nära relaterat till studierna. På sidan Karriärprofil: Marknadsföring kan du se i vilka branscher våra utexaminerade marknadsföringsekonomer arbetar och i vilka positioner.

 

teman och kurser i Helsingfors

teman och kurser i Vasa

 

Studiestrukturen i den integrerade kandidat- magisterutbildningen

Den integrerade kandidat- magisterutbildningen innebär att du först avlägger en kandidatexamen (180 sp) och sedan en magisterexamen (120 sp) på sammanlagt 5 år. Under studietiden avlägger du kurser på grund-, ämnes- och fördjupad nivå. Efter avslutade studier är du en utexaminerad ekonomiemagister.

Bekanta dig gärna med marknadsföringens kursutbud och studieplaner för att få en insikt i vilka teman huvudämnestudierna inom marknadsföring innebär.

Under kandidatstudierna:

 • Betonas mångsidig kunskap och lösning av praktiska uppgifter som marknadsförare möter i sitt vardagliga arbete.
 • De studerande lär sig om de varierande områdena och ämnena inom marknadsföring och deras funktioner i företag och på marknaden.
 • Inlärningen sker med hjälp av, övningar, marknadsundersökningar på fältet, läsning och reflektion av artiklar samt genom case-övningar.
 • Studietiden är ofta dividerad mellan föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete.

Under magisterstudierna:

 • Betonas strategiskt ledarskapstänkande och kritisk analysförmåga, samt att fördjupa sitt kunnande inom olika områden i marknadsföring.
 • Den studerande lär sig att utföra marknadsundersökningar, tillämpa modeller och teorier och presentera resultat. Den studerande lär sig även att analysera forskningsproblem och kritiskt utvärdera olika slag av rapporter.
 • Inlärningen sker genom forskningsbetonad undervisning (t.ex. läsning och reflektion av forskningsartiklar) samt genom marknadsundersökningar på fältet, övningar och från case-övningar med äkta företag.
 • Studietiden är ofta dividerad mellan föreläsningar, grupparbeten och individuellt arbete av olika slag.

 

 • Vid frågor om den integrerade kandidat- magisterutbildningen med marknadsföring som huvudämne kontakta ämnesansvariga.
 • Om dina frågor berör speciellt kandidatstudier i marknadsföring i Helsingfors kan du kontakta Åke Finne.