Ryska som biämne

distansarbete
På denna sida hittar du information om ryska som biämne.

 

Studera ryska som biämne!

Välkommen att studera ryska som biämne (25 SP). Ryska avdelningen erbjuder 2 biämneshelheter:

 1. Den ryska kulturkretsen och affärsryska
 2. Affärsryska

I biämneshelheten kan du antingen välja att enbart läsa kurser i Affärsryska (biämneshelhet 2), som ordnas på Hanken och/eller på Aalto-universitet; eller utöver språkkurserna även läsa andra kurser (biämneshelhet 1) som ordnas på Hanken och/eller på Aleksanderinstitutet. 

 

Biämnesstudier i ryska 

För examensstuderande vid Hanken

I biämnesstudierna i ryska (25 SP) kan ingå:

 • Kurserna på Hanken (se kursutbudet nedan)
 • Kurser vid Aalto-universitetet
 • Kurser vid Aleksandersinstitutet

Notera att beroende på vilken biämneshelhet du väljer (1 eller 2), finns det olika krav för vilka kurser som ska ingå. Du kan läsa mer om de olika biämneshelheterna nedan.

 

För externa målgrupper

Ryska som biämne är endast möjligt att studera för studerande på Hanken i Helsingfors.

 

Biämneshelheter

Biämneshelhet 1: Den ryska kulturkretsen och affärsryska

Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25.

Vill du förutom språket koncentrera dig på rysk affärskultur, det ryska samhället, Östeuropa eller Östersjön?

Välj minst 10 SP ur språkkursutbudet och komplettera biämneshelheten med kurser som intresserar dig. Välj fritt efter eget intresse. Om du har studerat ryska tidigare ska du inte välja nybörjarkurserna Ryska I A eller Ryska I B utan börja från följande nivå: Ryska II A, Ryska II B eller Ryska III A. Om du inte är säker på din nivå, kan du gärna komma och diskutera med ämneskoordinatorn i ryska. Du kan boka tid per e-post irina.prokkola@hanken.fi.

Utöver språkkurserna ska du välja minst 5 SP ur kulturstudier för att slutföra biämneshelhet 1 i ryska. Kom ihåg att studiepoängen för biämneshelhet 1 totalt måste vara minst 25 SP inklusive minst 10 SP för språkkurserna samt 5 SP ur kulturstudier.

 

Biämneshelhet 1: Språkkursutbudet

 

Språkkurser i ryska vid Hanken:

5342 Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors – Vasa) (5 SP) (på distans)

5343 Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors – Vasa) (5 SP) (på distans)

5344 Ryska II A: Grunder i affärskommunikation på ryska II A (Helsingfors) (5 SP)

5345 Ryska II B: Grunder i affärskommunikation på ryska II B (Helsingfors) (5 SP)

5312 Ryska III A: Affärskontakter: Distansmöten (Helsingfors) (5 SP)

 

 

Språkkurser i ryska vid Aalto-universitetet:

LC-8566 Venäjä 6 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8577 Venäjä 7 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8581 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä A (startnivå C1) (3 SP)

LC-8582 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä B (startnivå C1) (3 SP)

LC-8583 Venäjä 8 Alakohtaista venäjää (startnivå C1) (3 SP)

 

Notera: 
Studerande avlägger Aalto-universitetets kurser Ryska 6 och Ryska 7 i ordning: först Ryska 6 och sedan Ryska 7.

Om du bara vill ta Ryska 7 måste du ha tillräckliga kunskaper för kursen. Kolla vilka tidigare kunskaper du behöver för att genomföra Ryska 7. Kontakta ämneskoordinatorn i ryska.

På nivå 8 finns det tre kurser i Ryska 8: LC-8581, LC-8582 och LC-8583. Studeranden kan göra dessa kurser i vilken ordning som helst.

Observera att studiespråket vid Aalto-universitetet är ryska och finska.

Mer om kurser vid Aalto-universitetet finns här.

 

 

Biämneshelhet 1: Kulturstudier

 

Välj minst 5 SP ur kulturstudier:

Den här delen består av kurser inom VIExpert-programmet som ordnas vid Aleksanderinstitutet.

VIExpert-programmet finns här.

Ansökning till VIExpert-programmet sker en gång per år på våren och studerande börjar på programmet i början av följande läsår, på hösten.

Godkända studerande kan antingen avlägga alla kurser som hör till VIExpert-programmet (25 SP) eller välja de kurser som de är intresserade av.

Kolla att du uppfyller följande ansökningskrav:

 • Du deltar eller kommer att delta i magisterstudier på Hanken.
 • Kandidatexamen.
 • Du har stark motivation att delta i studier om Ryssland, något land i f.d. Sovjetunionen och/eller Östeuropas länder.
 • Du planerar att skriva din avhandling om ett tema inom VIExpert-programmet.
 • Du har slutfört dina tidigare studier framgångsrikt.
 • Du måste lämna in en förordsblankett. Blanketten undertecknas av din egen läroämneskoordinator eller avhandlingshandledare.

 

Mer detaljerade regler för ansökning finns här.

 

 

Biämneshelhet 2: Affärsryska

Det totala antalet studiepoäng ska vara minst 25.

Om du har studerat ryska tidigare ska du inte välja nybörjarkurserna Ryska I A eller Ryska I B utan börja från följande nivå: Ryska II A, Ryska II B eller Ryska III A.

Om du inte är säker på din nivå, kan du gärna komma och diskutera med ämneskoordinatorn i ryska. Du kan boka tid per e-post irina.prokkola@hanken.fi.

 

Biämneshelhet 2: kursutbud

 

Språkkurser i ryska vid Hanken:

5342 Ryska I A: Ryska för nybörjare I A (Helsingfors – Vasa) (5 SP) (på distans)

5343 Ryska I B: Ryska för nybörjare I B (Helsingfors – Vasa) (5 SP) (på distans)

5344 Ryska II A: Grunder i affärskommunikation på ryska II A (Helsingfors) (5 SP)

5345 Ryska II B: Grunder i affärskommunikation på ryska II B (Helsingfors) (5 SP)

5312 Ryska III A: Affärskontakter: Distansmöten (Helsingfors) (5 SP)

 

 

Språkkurser i ryska vid Aalto-universitetet:

LC-8566 Venäjä 6 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8577 Venäjä 7 (startnivå B1) (3 SP)

LC-8581 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä A (startnivå C1) (3 SP)

LC-8582 Venäjä 8 Venäjänkielinen yritysviestintä B (startnivå C1) (3 SP)

LC-8583 Venäjä 8 Alakohtaista venäjää (startnivå C1) (3 SP)

 

Notera:

Studerande avlägger Aalto-universitetets kurser Ryska 6 och Ryska 7 i ordning: först Ryska 6 och sedan Ryska 7.

Om du bara vill ta Ryska 7 måste du ha tillräckliga kunskaper för kursen. Kolla vilka tidigare kunskaper du behöver för att genomföra Ryska 7. Kontakta ämneskoordinatorn i ryska.

På nivå 8 finns det tre kurser i Ryska 8: LC-8581, LC-8582 och LC-8583. Studerande kan göra dessa kurser i vilken ordning som helst.

Observera att studiespråket vid Aalto-universitetet är ryska och finska.

Mer om kurser vid Aalto-universitetet finns här.

 

 

Kontaktpersoner

Om du har frågor kan du kontakta Irina Prokkola, lektor och ämneskoordinator ryska. Du kan även komma förbi Hankens byggnad i Helsingfors på femte våningen, i rum 507.

 

Irina Prokkola – Lektor, ämneskoordinator i ryska