Öppna universitetet – en möjlighet för alla

Öppna universitetet på Hanken
Öppna universitetet vid Hanken erbjuder universitetskurser i ekonomi. Det ställs inga formella krav på tidigare examen.

Allmänt om öppna universitetsstudier

Hankens öppna universitet erbjuder utbildning på universitetsnivå för alla intresserade av studier inom ekonomi och språk. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning.

Kurser på grundnivå är lämpade för alla, medan studier på ämnes- och fördjupad nivå kräver förkunskaper i ämnet.

Kursutbudet består av öppna universitetets egna kvällskurser (Snabbledskurserna), vars undervisning ges på distans, och av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid, med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.

Dagkurserna ges i regel som närundervisning, men kan även ges på distans eller som hybridkurs. Vi erbjuder även kurser som är helt online eller självstudiekurser. Tentamen kan förutsätta att man måste komma fysiskt på plats till högskolan i Helsingfors eller i Vasa - även för distanskurser. 

För att kunna delta på kurser (även distanskurser) krävs ett användar-ID. Aktiveringen av användar-ID förutsätter stark autentisering Opens in new window .

Undervisningen vid Öppna universitetet sköts av Hankens egna lärare.

Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till studiestöd.

Ifall du är intresserad att avlägga examen vid Hanken kan du bli antagen till kandidatutbildningen på basen av studieprestationer avlagda vid öppna universitetet.

Har du en lägre högskoleexamen, men inte studerat ekonomi, kan studier vid öppna universitetet göra dig ämnesmässigt behörig att antas till en magisterutbildning.

Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här Opens in new window .