Forskarstudier

Forskarutbildningen vid Hanken

Forskarutbildningen vid Hanken motsvarar fyra års heltidsstudier, varav cirka ett år i huvudsak avläggs genom kursarbete. De resterande studierna utgörs av avhandlingsarbetet, som slutförs med stöd av aktiv handledning. Den som avlagt en högre högskoleexamen kan ansöka om att få avlägga ekonomie doktorsexamen eller filosofie doktorsexamen vid Hanken. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster.

Ämnet logistik och samhällsansvar anordnar även egna kurser inom ämnet och är med och anordnar kursen Managing the Research Process (MRP). MRP ger verktyg och nödvändig information som krävs för att klara av avhandlingsskrivandet. De ämnesspecifika kurserna fokuserar igen på intressanta teman och de behov som doktorander i ämnet har. Ämnet har även goda nationella och internationella kontakter, och forskningssamarbete och utbyte speciellt internationellt sett är något som starkt betonas i forskarutbildningen.

Mera information om forskarutbildning på Hanken hittar du här.