Samarbeta med oss

Samarbeta med Erling-Persson Centret för Entreprenörskap!

Vill du samarbeta med oss på Erling-Persson Center för Entreprenörskap? Är du intresserad av att komma i kontakt med studenter som tar sin examen i Entreprenörskap? Eller är du intresserad av att deltaga i prominent forskning inom områden såsom företagande, skapande processer, eller modellering av affärsmodeller. Nedan finns några samarbetsmöjligheter. Tveka inte att kontakta oss om du har en annan idé.

  • Lärdomsprovsuppdrag
  • Academic Business Consulting - konsulttjänster
  • Gästföreläsningar
  • Praktikplatser
  • Forskningsprojekt
  • Donera till Erling-Persson Center för Entreprenörskap

 Uppsatsuppdrag

hesa5_big.jpg

Magisteruppsatser (Master) erbjuder företag möjligheter att samarbeta med entreprenörskapsstudenter som studerar på en avancerad nivå. De kan hjälpa dig att lösa företagsspecifika problem. Om du har ett uppsatsuppdrag i tanke så kan du vänligen kontakta professor Joakim Wincent.

Tidigare exempel på magisteruppsatser inkluderar:

  • Pihlström, J. (2012): Belöningar inom Små Familjeföretag ( Available online)
  • Aminoff, S. (2012): Corporate and family governance in the family firm
  • Bui, N. (2012): A New Perspective on Bootstrapping: An Art of Strategic Saving and Benefit Adding for Entrepreneurs

Academic Business Consulting - konsulttjänster

Här arbetar studenterna som affärskonsulter och de är beredda att lösa problem för både privata och offentliga organisationer. Om du vill hyra ett team av studenter för att lösa dina affärsproblem så kan du vänligen kontakta professor Joakim Wincent.

Innehållet för problemen bör lämpligen relatera till entreprenörskap eller management. Exempel på tidigare konsultuppgifter inkluderar förbättring av kunders välbefinnande i banker, imagestudier, samt skapande av marknads- och försäljningsstrategier för organisationer som arbetar B2B.


 

 

 

 

 

 

ABC http://www.academicbusinessconsulting.fi

Gästföreläsningar

På Hanken organiserar vi en mängd olika entreprenörskapskurser. På många av dessa kurser välkomnar vi gärna en flora av olika gästföreläsare som kan bidra med olika insikter från affärslivet. Om du är intresserad av att gästföreläsa så kan du vänligen kontakta professor Joakim Wincent.

Praktikplatser

Studenter som är intresserade av entreprenörskap kan även genomföra 12 veckors praktik som en del av sina studier. Om du är intresserad av att bidra med en praktikplats till en (eller flera) av våra studenter så kan du vänligen kontakta professor Joakim Wincent.

Forskningsprojekt

Vi som jobbar på Erling-Persson entreprenörskapscenter är engagerade i att skapa nya forskningsprojekt inom ramen för entreprenörskap. Besök gärna vår forskningssida för att finna ut vilka forskningsprojekt som vi för tillfället genomför. Vänligen kontakta respektive forskningsledare för att få veta mer om vilka möjligheter det finns för forskningssamverkan.

Donera till Erling-Persson Center för Entreprenörskap

Är du intresserad av att stödja undervisning och forskning som sker inom ramen för entreprenörskap vid Hanken? Du kan hjälpa oss att utveckla våra aktiviteter genom donationer till Erling-Persson Center för Entreprenörskap. Donationer mellan 850 och 250 000 euro är avdragsgilla för aktiebolag.

Om du är intresserad av att donera till Erling-Persson Center för Entreprenörskap så kan du vänligen kontakta professor Joakim Wincent eller Hankens insamlingsansvarige Mira Aarnivuo.