Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheter för utexaminerade inom ämnet redovisning.

Huvudämnesstudier i redovisning ger dig färdigheter för många olika karriärsbanor. Redovisning är affärslivets språk vilket används för att utveckla och analysera bolagets prestation. Redovisningsinformation kan vara finansiell eller icke-finansiell. Bokslut är något som varje bolag måste upprätta och den används för att kommunicera bolagets ekonomiska ställning och resultat. Hållbarhetsrapporterna blir allt mera vanliga och även dom baserar sig på redovisningsinformation.

Huvudämnesstudier i redovisning ger dig en god helhetsbild av företagets verksamhet och ger dig en solid grund för många olika karriäralternativ. Vanliga yrkesval för de som studerat redovisning är bl.a. Ekonomichef, Verkställande direktör, Redovisningschef, Revisor, Analytiker, Kontroller, Internrevisor och Företagare.

Flera framgångsrika verkställande direktörer och speciellt ekonomidirektörer i börsnoterade företag har redovisningsbakgrund. Redovisningskunskap ger förutsättningar för att kunna utveckla framgångsrikt och hållbart verksamhet samt kritiskt analysera både den ekonomiska prestationen och hållbarheten. Styrelse- och ledningsgruppsarbete kräver också analytiska färdigheter och kunskap att analysera bolagets prestation, vilka huvudämnesstudier i redovisning ger.

Revisoryrket är ett mycket vanligt yrkesval för våra huvudämnesstuderande. Revisorerna är oberoende specialister vars uppgift är att bestyrka att finansiella informationen som bolagets ledning har upprättat är pålitliga. För att kunna arbeta som ansvarig revisor, måste man vara godkänt som GR-, CGR- eller OFGR-revisor. Information om examenskrav för att bli en godkänd revisor hittar du här (PRH - Information om revisorsexamina och anvisningar för anmälan). Huvudämnesstudier i redovisning på Hanken uppfyller studiekraven för revisorexamen.