Entreprenörskap och företagsledning

Magisterutbildningens vikt ligger på företagsledning, tillväxt, affärsutvecklingsfrågor, samt internationalisering och riktar sig till dig som är intresserade av såväl nya såsom ledning av etablerade företag.

Magisterutbildningen ger dig färdigheter att arbeta med varierande frågeställningar utifrån ett ledningsperspektiv. Studierna fokuserar på problem, utmaningar och möjligheter i små och medelstora företag samt familjeföretag. Vi ser företagen som en helhet ur ett ledningsperspektiv. Vi fokuserar på teman såsom uppstartningen av nya företag, affärsplaner, affäridéer, tillväxt, innovationer och styrelsearbete. Forskningen fokuserar på faktorer och processer bakom skapande och utvecklingen av nystartade och växande företag.

Magisterutbildningen i entreprenörskap och företagsledning erbjuds enbart i Helsingfors. Här hittar du ämnets hemsidor: entreprenörskap och företagsledning Opens in new window .

Beskrivning av studierna

Studierna inom huvudämnet entreprenörskap och företagsledning syftar till att ge de studerande en god beredskap till att klara sig i framtida näringsliv där affärsutveckling, professionell företagsledning och konsultering blir allt viktigare. I praktiken betyder det här att de som avlägger examen inom huvudämnet entreprenörskap och företagsledning ska ha kapacitet att vara med och utveckla nystartade, växande, såväl som att ta etablerade större företag till nästa nivå med hjälp av affärsutveckling. Följaktligen byggs kurserna upp kring begrepp som affärsutveckling, internationalisering, tillväxt, entreprenörskap, samt företagsledning och konsultering.

Yrkesprofil

Utbildningen ger kompetens för att skapa och leda företag, projekt och team. Många av vår studerande har startat egna företag, arbetar på ledande befattningar och arbetar med avancerad konsultering. Flera sysslar med finansieringsfrågor och rådgivning till betydande företag med internationell profil. En del arbetar som affärskonsulter och produktansvariga. Möjligheterna är många. 

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet entreprenörskap och företagsledning för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

studentprofil_efl_stefan_heinrichs.jpg

Stefan Heinrichs
Utexaminerad:
2008
Arbetsplats: Academic Work
Jobbar som: Verkställande direktör

Hur valde du ditt huvudämne?
- Jag var speciellt intresserad av hur man leder mindre eller medelstora företag, där det ofta fattas stora organisationer för att stöda de olika funktionerna. Mig inspirerade tanken att lära mig och diskutera om: entreprenörskap, tillväxtföretag, global business, ledarskap.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag har ofta tänkt på att starta eget, så det styrde dels mitt val. Men främst valde jag detta huvudämne eftersom det involverar strategiskt tänkande ihop med stor dynamik.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Efter utexaminering började jag i säljposition på ett snabbt växande företag, Academic Work. 2010 på våren, efter 1,5 år i företaget steg jag till VD, något som jag tror inte hade varit möjligt utan de färdigheter utbildningen gett mig.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Jag anser att jag har fått stark förståelse för hur driva business i små och medelstora företag. Hanken och mitt huvudämne har dessutom utvecklat mitt strategiska tänkande och mina sociala färdigheter, inkl. min presentations teknik.