GPA eller GMAT/GRE

På den här sidan hittar du information om fallenhetskraven för Hankens PhD-program.

Ansökande till forskarutbildningen bör demonstrera sin allmänna akademiska fallenhet, vilket kan göras på två olika vis:

1. Ha en magisterexamen eller högre från ett EU/EEA-land (eller Hankens partneruniversitet) och med ett GPA på minst B (U.S. grading scale)

2. Ha ett avlagt giltigt GMAT- eller GRE-test

Om du inte uppfyller någondera kraven kan du tyvärr inte antas till Hankens doktorandprogram. Läs mera om de två alternativen nedan.

1. Ansöka baserat på en examen

Ansökande som ansöker med en examen som avlagts inom EU/EEA eller ett av Hankens partneruniversitet bör uppfylla dessa krav:

  • Medelvärdet i examen bör vara minst B (U.S. grading scale), 3.0 (finländsk betygsskala), GOOD eller motsvarande
    • Du kan kontrollera om ditt GPA är tillräckligt högt genom att tillämpa WES World Education Systems konverteringssida,
    • Du bör beräkna ditt och anteckna ditt GPA i ansökan med hänvisning till betygsskalan i din examens diploma supplement. Elektroniska kopier över officiella studieutdrag måste bifogas till din ansökan.
    • Om du inte bifogar ett officiellt dokument där ditt GPA tydligt står skrivet kommer Hanken att verifiera att ditt beräknade GPA är korrekt. Hanken förbehåller sig rätten att kontrollräkna och tolka ditt GPA.
  • Om du inte ännu utexaminerats då du ansöker bör du beräkna ditt GPA baserat på de kurser som inkluderas i ditt studieutdrag du lämnat in och, om möjligt, bifoga ett officieltl dokument där ditt GPA tydligt står skrivet.
    • Du bör uppfylla GPA-kravet både då du ansöker och då du utexamineras.

Storbritannien

Vänligen notera att Storbritannien inte är del av EU/EEA. Därmed (såvida du inte fått din examen vid ett partneruniversitet) är det inte möjligt att uppfylla fallenhetskravet med en examen från Storbritannien, även om examen avlagts under landets medlemskapsperiod.

 

2. Ansöka baserat på ett GMAT/GRE-test

Ansökande som inte har en examen från EU/EEA eller ett partneruniversitet eller vars GPA är för lågt kan istället avlägga ett GMAT- eller GRE-test.

ett GMAT (Graduate Management Admission Test) eller GRE (Revised) General Test (Graduate Record Examination) är test avsedda för att mäta ekonomiestuderandes förmåga att klara av utmanande utbildningsprogram. Testen utvärderar muntliga, kvantitativa och analytiska förmågor.

Hanken godkänner även onlineversionerna GMAT™ Online Exam och GRE® General Test At Home.

Det sista datumet för att avlägga ett GMAT/GRE test är samma datum som ansökningsdeadline. Ett testresultat är giltigt i fem år.

Indikativt resultat

Hanken har fastställt en indikativ gräns för GMAT som är 600 eller 158 i den kvantitativa delen av ett GRE test.

Tröskelvärdet är inte en explicit gräns. En sökande som uppvisar betydande styrkor i andra delar av sin ansökan kan beaktas även om tröskelvärdet underskrids. Testen innehåller olika delar och endast vissa av dem räknas till den totala poängsumman. Märk att Hanken ändå beaktar hela testresultatet och tar hänsyn till alla de olika delarna, även de skrivdelar som faller utanför poängsumman. Skrivdelarna poängsätts separat och både poängen och essäsvaret syns på det officiella testresultatet.

Det officiella testresultatet skall sändas direkt till Hanken från testarrangören. Det officiella testresultatet bör sändas till Hanken före ansökningstidens utgång. Bifoga gärna även ett inofficiellt testresultat till din ansökan.

Ange dessa koder för att få testresultatet skickat direkt till Hanken:
GMAT: NRC-QZ-38
GRE: 8433