Studiehelhet inom IPL/immaterialrätt

diverse background students studying together in a group
Avlägg kurser på engelska inom immaterialrätt, med möjlighet att bli antagen till IPL inriktningen inom Hankens engelskspråkiga magisterutbildning!

Intresserad av immaterialrätt på magisternivå?

Avlägg kurser på engelska inom immaterialrätt på Hanken, och efter att du har avlagt tillräckligt många kan du bli antagen till magisternivån! Läs mer om studiehelheten och antagningens detaljer på engelska - byt sajtens språk till engelska!

Vänligen byt sajtens språk till engelska.

De 30 första behöriga intresserade kan anmäla sig till helheten och får rätt att i två läsårs tid avlägga helhetens kurser. Man är behörig för att få en plats inom studiehelheten om man avlagt minst 10 sp högskolestudier inom juridik eller handelsrätt. Man måste inte ha avlagt en lägre högskoleexamen för att få tillgång till att avlägga kurserna inom studiehelheten.

Man kan antingen anmäla sig som student via Öppna universitetet till ett reducerat pris på 500 euro, eller som samarbetsstudent. Samarbetsstudenter ska ha en ikraftvarande studierätt vid en annan högskola och vara närvaroanmälda vid den andra högskolan/universitetet under de läsår som de avlägger kurser inom ramen för studiehelheten.

Läs mer om detaljerna och kurserna på den engelskspråkiga sidan (byt sajtens språk till engelska). 

Vänligen byt sajtens språk till engelska.

Vänligen byt sajtens språk till engelska.

Vänligen byt sajtens språk till engelska.

Vänligen byt sajtens språk till engelska.

(förkortat, byt sajtens språk till engelska för detaljerad information)

Man måste ha avlagt en lägre högskoleexamen innan man kan antas (eller senast innan examensstudierna kan inledas, dvs. 31.7 ifall studierätten ska inledas 1.8) och avlagt minst 40 sp av de på förhand definierade kurserna inom maximalt två läsår. Man måste ha minst medeltalet 3 av 5 i kurserna och uppfylla språkkravet i engelska för att kunna bli antagen. De 10 sökande som uppfyller alla kriterierna och har de bästa vitsorden antas.

Läs mer om detaljerna för antagning, ansökningstider och -process, samt om kurserna på den engelskspråkiga sidan.