Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för institutionen för finansiell ekonomi och nationalekonomi
Пользователи
Associate Professor in Statistics

+358 40 352 1242

Associate Professor in Finance

+358 40 352 1384

Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Department Secretary

+358 50 408 3450

Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Professor of Finance

+358 50 572 8834

Universitetslärare

+358 40 352 1452

Professor Emerita / Emeritus
Doctoral Student
Professor of finance, asset pricing

+358 40 352 1455

Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
The foundation Bergsrådet Marcus Wallenberg Assistant Professor in finance

+358 50 062 1443

Doctoral Student
Professor in Finance

+358 40 352 1718

Doctoral Student
Professor i nationalekonomi

+358 50 471 1860

Associate Professor in Financial Mathematics and Statistics

+358 40 352 1365

+358 40 352 1738

Non-permanent teacher
Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Professor in Finance

+358 40 352 1291

Professor

+358 40 352 1351

Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Wahlroos Professor in Finance

+358 40 352 1422

Doctoral Student
Non-permanent teacher
Non-permanent teacher
Assistant Professor in Statistics (tenure track)
Professor

+358 40 352 1406

Doctoral Student
Doctoral student
Doctoral Student

+358 40 739 6574

Doctoral Student
Doctoral Student
Affiliated Researcher
Lektor

+358 40 352 1294

Affiliated Researcher