Rätten till ett användar-ID

Vem har rätt till ett användar-id för Hankens IT-tjänster?

Rätt till användarid på Hanken har

 • terminsanmälda examensstuderande (kandidat, magister, licentiat och doktor)
 • fristående studerande (JOO, öppna, övriga fristående) vars studierätt är i kraft
 • MBA studerande med studierätt i kraft
 • anställda
 • associerade (gästforskare, stipendiater, post doc forskare utan finansiering, Finlands Akademi forskare, anställda inom externa projekt, timlärare och emeritus professorer

Läs mer om giltighet och vad som händer då rätten tar slut under Användari-ID och giltighet

Vem anhåller om en användar-id för dig?

 • Studiebyrån anhåller om användar-id för studerande. Användar-id för studerande skapas och stängs på basen av uppgifter i studeranderegistret Sisu samt meddelanden från Studiebyrån. 
 • Enheterna anhåller om användar-id för sin personal och de personer som är associerade med enheten (gästforskare, timlärare, stipendiater, civiltjänstgörare, praktikanter mm) genom att godkänna avtal om anställning eller associering i personaldatabasen. Användar-id för anställda och associerade skapas och stängs på basen av uppgifter i personadatabasen MepCo

 • Att skapa ett id tar vanligen minst 1-3 dygn om allt är rätt ifyllt

 • Om uppgifterna i personaldatabasen eller studentregistret inte är korrekta (t.ex. för rätt tid och enhet) kan den studerande, anställda eller associerade inte komma åt något system som är shibbolerat eller utnyttjar Hakafederationens tjänster (Webben, Moodle, Schema, MepCo, SAP Travel, Helpdesk RT mm).

Du kan alltså inte själv anhålla om ett användar-id, utan det hänger ihop med din roll på Hanken.

Hur får jag min användar-id?

Du erhåller din användar-id och ditt lösenord genom

 • att identifiera dig elektroniskt eller personligen och
 • skriva under ett användaravtal.

Läs mer om detta under att "Ta i bruk ditt användar-id"

Rättigheter i olika system

Under Använda ditt ID hittar du en del av de tjänster och system som du behöver ditt användar-id till.

Observera att ett Hanken ID inte automatiskt ger dig tillgång till alla system, till id:t måste kopplas roller i olika system. Det sköter respektive systemansvarig om.

Speciellt administrativa system kräver ofta dessutom att den ansvariga för systemet gett dig användarrätt i systemet på basen av en anhållan från din chef. I en del system kan du logga in, men du har inga rättigheter innan din chef bett om dem för dig via systemets huvudanvändare.