Anmälan till undervisning

I anmälan till undervisningen i Sisu spelar snabbheten ingen roll. Du har alltså lika stor chans att väljas till undervisningen om du anmäler dig samma dag som anmälan stänger eller när anmälan öppnar.

Du måste alltid lägga till studieavsnittet i din studieplan före du anmäler dig, annars kommer din anmälan inte att godkännas.

Om du är en studerande som inlett dina studier läsåret 2022-2023 eller tidigare, bekanta dig med dessa instruktioner för att uppdatera din studieplan och hitta undervisningen för läsåret 2023-2024.

Snabbguide för anmälan i Sisu

 1. Placera studieavsnittet i din studieplan på rätt ställe.
 2. Kontrollera att du uppfyller kraven och att du tillhör målgruppen undervisningen ordnas för.
 3. Välj prestationssätt och undervisning på Prestationssätt-fliken i popup-fönstret.
 4. Slutför anmälan tills du ser om Sisu berättar ifall det ser ut som att du får plats på undervisningen eller inte. 
 5. Ifall Sisu meddelar att du inte uppfyller kraven, kontrollera och korrigera dem du själv kan påverka.

Innehåll

*****

Studieavsnittens beskrivningar

Studieavsnittens beskrivningar ändrades en aning till läsåret 2023-2024. 

Kompetensmålen, innehållet samt förkunskapskraven hittas på Info-fliken i popup-fönstret när man klickar på studieavsnittets kod i studieplanen (eller öppnar studieavsnittets info via Sök-sidan).

info.png

Följande information hittas genom att se på undervisningens beskrivning:

 • arbetsmetoder
 • examination och bedömning
 • arbetsmängd
 • studiematerial
 • anmälningstiden
 • antalet platser
 • kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen, t.ex. målgrupp
 • undervisningstider

Gå till fliken Prestationssätt och klicka på undervisningen för att komma till informationen längre ner på sidan. 

undervisning.png

Där hittar du undervisningens arbetsmetoder, examination och bedömning, arbetsmängd samt studiematerial.

grundinfo.png

Genom att klicka på Anmälan hittar du anmälningstiden, antalet platser samt kraven du måste uppfylla för att anmälan ska godkännas till undervisningen. Kolla alltid målgruppen särskilt för studieavsnitt du själv söker fram och lägger till i din studieplan. Undervisningen i exemplet är öppen endast för magisterstuderande i Hfors och Vasa, utbytesstuderande på magisternivå samt fristående studerande. Mer om målgrupper längre ner på sidan

anmalan_info.png

Undervisningsgrupper och -tider innehåller information om undervisningens schema. Mera information om schemat hittar du i informationen om studiekalendern.

Tillbaka upp

Förberedelser i studieplanen: Val av prestationssätt och undervisning

För att kunna anmäla dig till undervisningen måste du ha studieavsnittet i fråga valt i din studieplan. Se instruktioner för studieplanen här ifall du ännu inte skapat en studieplan i Sisu.

Börja med att öppna studieplanen i Sisu, och klicka på koden för studieavsnittet du vill anmäla dig till.

Gå sen till fliken Prestationssätt.

prestationssatt.png

Nytt för 2023-2024: I och med att vi övergår till campusneutrala kurskoder, dvs. alla -V och -E-koder försvinner, finns det nu undervisning både i Vasa och Helsingfors på samma kurskod.

Klicka antingen på Sätt 1 eller Sätt 2 beroende din studieort. Ifall prestationssättet heter Helsingfors&Vasa är undervisningen inom det prestationssättet öppet för båda studieorterna.

valj_prestationssatt.png

Efter det ska du klicka på den blåa knappen "Välj" till höger på samma rad som undervisningen du vill välja. Observera att du inte ännu är anmäld till undervisningen, det sker i nästa steg.

valj_undervisning.png

Om det inte finns en blå länk under Undervisning betyder det att det inte erbjuds undervisning för studieavsnittet under läsåret.

Dessa förberedande steg kan du göra när som helst när det finns undervisning för studieavsnitten i Sisu. Du kan alltså gå in och välja prestationssätt och välja undervisningen innan anmälan öppnar.

Tillbaka upp

Anmälan via Anmälan-sidan

anmalan.png

Kort presentation av Anmälan-sidan

I oktober tar Hanken i bruk den nya Anmälan-sidan som samlar all information om dina anmälningar på en sida. Du kan fortfarande anmäla dig till undervisningen via Studiekalendern, den nya sidan är endast ett tillägg. Om du vill gå direkt till anmälningsinstruktionerna för den nya sidan, klicka här (du tas längre ner på sidan).

Anmälan-sidan samlar all information om dina anmälningar till en sida. Du ska ändå alltid först placera studieavsnitten i din studieplan, och först sedan komma till Anmälan-sidan. Överst på sidan finns en sektion som heter "Studieavsnitt som ska avläggas". I den visas en drop-down meny med dina studierätter ifall du har flera. "Studieavsnitt i den primära studieplanen" visar studieavsnitt som finns i din primära studieplan för den valda studierätten, och som du inte valt undervisning för. Du behöver inte nödvändigtvis röra studieavsnitten här, men om du tänkt anmäla dig till undervisning för något av dem, kan du också göra de förberedande stegen här.

OBS! Ifall du inte hittar ett studieavsnitt här, så har du antingen redan anmält dig, eller så finns studieavsnittet inte i din primära studieplan.

ska_avlaggas.png

Längre ner på sidan visas tre olika skeden i anmälan.

anmalan_skeden.png

Under Anmäl dig hittar du de studieavsnitt du placerat i studieplanen och valt prestationssätt och undervisning för, vars anmälan är öppen just nu, och som du inte ännu anmält dig till.

Under Anmälan behandlas hittar du anmälningarna du slutfört, där anmälan ännu är öppen. Statuset på din anmälan kan alltså ännu ändras i det här skedet. Läs mera om hur du tolkar dina anmälningar här (du tas längre ner på sidan).

Under Anmälan behandlad hittar du dina anmälningar som behandlats: I regel betyder det att anmälningstiden tagit slut, men anmälningar kan i vissa fall också behandlas innan anmälningstiden går ut. Läs mera om behandlade anmälningar här (du tas längre ner på sidan).

Tillbaka upp

Instruktion för anmälan

Efter att du gjort de förberedande stegen beskrivna ovan kan du gå till Anmälan-sidan. Skrolla ner till "Anmälan till valt studiemoment" och hitta undervisningen under "Anmäl dig". Klicka på "Anmäl dig".

anmal_dig.png

I popup-fönstret ser du villkoren för anmälan och undervisningstiderna. Ifall du har flera aktiva studierätter ska du välja den studierätten vars studieplan du placerat studieavsnittet i. Ifall anmälan har tilläggsfrågor ska du besvara dem.

 • Giltig studierätt / giltig rätt att genomföra studieavsnittet = du måste ha en aktiv studierätt. Ifall du är en fristående/OPU-studerande måste du ha rätt att utföra detta studieavsnitt.
 • Närvarande = Du måste vara närvaroanmäld (om din studierätt kräver det), anmäl dig i Oili under anmälningstiden för läsåret. Observera att närvarouppgifter överförs en gång om dagen från Oili till Sisu.
 • Studieavsnittets version hör till den primära studieplanen = Du måste ha rätt version av studieavsnittet i din primära studieplan. Lägg till studieavsnittet i studieplanen och välj prestationssätt.
 • Obligatoriska förkunskaper = Ifall studieavsnittet har insatta förkunskaper måste du uppfylla dem för att få delta i undervisningen
 • Medlem i en specifik målgrupp = Du måste tillhöra rätt målgrupp. Du ser dina tillhörigheter via Min profil -> Grupper. Läs mera om målgrupper här (du tas längre ner på sidan)

studieratt.png

Om studieavsnittet inte finns i din primära studieplan kommer Sisu meddela om det i detta skede. Gå tillbaka till din studieplan och lägg till studieavsnittet, kom sedan tillbaka och slutför anmälan till undervisningen. Klicka på "Bekräfta" nere i högra hörnet för att bekräfta din anmälan. 

bekrafta.png

När du anmält dig kommer Sisu att preliminärt berätta om du får en plats på undervisningen eller inte. Observera att informationen är preliminär och kan ändras. Den slutgiltiga bekräftelsen sker efter att anmälningstiden tagit slut.

Var kontrollerar jag statusen för min anmälan?
Anmälan är ännu öppen

På Anmälan-sidan syns anmälningarna under "Anmälan behandlas"  så länge som anmälan ännu är öppen. Anmälningarna är inte ännu slutgiltiga i det här skedet, utan de kan ännu ändras, särskilt för undervisning med begränsat deltagarantal.

anmalan_behandlas_ny.png

"Uppskattning i nuläget: du får plats i studiemomentet" = Detta betyder att det ser ut som att du godkänns till undervisningen. Observera att informationen är preliminär och kan ändras. Den slutgiltiga bekräftelsen sker efter att anmälningstiden tagit slut.

"Du uppfyller inte villkoren för anmälan" = Alla villkor för anmälan (som syns här) uppfylls inte och du kommer inte tas med på undervisningen om de inte korrigeras. Genom att klicka på "Öppna uppgifterna om anmälan" ser du vilket/vilka villkor som inte uppfylls. I exemplet hör studeranden inte till rätt målgrupp, dvs. har en kandidatstuderande anmält sig till en kurs som inte är öppen för kandidatstuderande. Läs mera om målgrupper här (du tas längre ner på sidan). Därtill finns inte studieavsnittet i den primära studieplanen.

villkor_som_inte_uppfylls.png

Obs! Om du borde bli antagen till undervisningen trots att du inte uppfyller urvalskriterierna ska du kontakta den ansvariga läraren i god tid innan anmälan stänger.

Genom att klicka på "Öppna uppgifterna om anmälan" ser du också undervisningstiderna för studiemomentet.

Tillbaka upp

Anmälan har stängts

När anmälan stängts och anmälningarna bekräftats ser du vilken undervisning du godkänts till under "Anmälan behandlad".

anmalan_behandlad_ny.png
 • Din anmälning är bekräftad = Din anmälan är godkänd.
 • Din anmälan godkändes inte = Du fick inte plats på undervisningen. Ifall din anmälan inte godkändes trots att du uppfyller alla villkor för anmälan är undervisningsgruppen full, och du blev tyvärr utan plats.

Om det fortfarande finns plats på undervisningen, kan undervisningen använda sig av efteranmälan. Då kan du anmäla dig till undervisningen på nytt. Studerande som anmäler sig i efterhand väljs i den ordning som de har anmält sig. Det finns inget automatiskt reservplatsförfarande i Sisu.

Tillbaka upp

Anmälan i studiekalendern

Till höger i studiekalendern finns en svart sidomeny med tre flikar:

 • Under fliken Undervisningen ej vald finns en lista på alla de studieavsnitt för vilka du ännu inte har valt undervisning, tentamen eller motsvarande.
 • Fliken Anmälning visar undervisning du redan har valt, både undervisning du anmält dig till samt inte anmält dig till.
  • Filtren under Anmälning hjälper dig hitta dina kurser och exempelvis se om du gjort din anmälan till undervisningen du valt i studieplanen, eller ännu måste anmäla dig.
 • Under fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har avslutats eller prestationer som du har avbrutit. Du kan inte anmäla dig på nytt till avbrutna prestationer.

För att göra din anmälan ska du klicka på Anmälning ifall den fliken inte redan är aktiverad, och se till att filtret Väntar på anmälan är aktiverat. Om du kommer till studiekalendern direkt från länken "Fortsätt till anmälan" i studieplanen kommer du att tas direkt till rätt anmälan. Observera att du måste ha gjort förberedelserna i studieplanen, beskrivna ovan för att kunna anmäla dig.

Anmälning rätt filter

Skrolla sedan ner till undervisningen du vill anmäla dig till. Du ser namnet och datumen för undervisningen överst, samt information om anmälningstiden. Anmäl dig genom att klicka på den blåa knappen "Anmäl dig".

Anmälan exempel

Bekräfta din anmälan i popupfönstret. Vid studierätt kan du välja vilken studierätt du anmäler dig med om du har flera studierätter. Välj den studierätten vars studieplan du placerat studieavsnittet i. Ifall anmälan har tilläggsfrågor ska du besvara dem. Om studieavsnittet inte finns i din primära studieplan kommer Sisu meddela om det i detta skede. Gå tillbaka till din studieplan och lägg till studieavsnittet, kom sedan tillbaka och slutför anmälan till undervisningen.

När du anmält dig kommer Sisu att preliminärt berätta om du får en plats på undervisningen eller inte. Observera att informationen är preliminär och kan ändras. Den slutgiltiga bekräftelsen sker efter att anmälningstiden tagit slut.

Tillbaka upp

Hur kontrollerar jag min anmälan i studiekalendern?

Under anmälningstiden ser du den aktuella statusen för din anmälan och den preliminära placeringen i grupper i Studiekalendern. Du ser något av följande meddelanden på samma plats i studiekalendern där du ursprungligen anmälde dig:

 • Du har anmält dig. Anmälningarna är inte ännu bekräftade. Om anmälningen stängdes nu skulle du få en plats i undervisningen.
 • Du har anmält dig. Anmälningarna är inte ännu bekräftade. Kraven uppfylls inte och du kan inte bli vald till undervisningen.
 • Du har blivit godkänd till undervisningen.
 • Din anmälan godkändes inte. Du blev inte vald till undervisningen.

”Anmälningarna är inte ännu bekräftade” innebär att anmälningarna inte ännu bekräftats slutgiltigt. Observera att statusen för din anmälan kan ändras ända tills den har bekräftats. Anmälan bekräftas oftast dagen efter att anmälan stängts.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Du ser också information om att du inte uppfyller anmälningskraven och att du inte kan bli vald till undervisningen. Dessutom ser du kriterierna som du inte uppfyller. Om möjligt, korrigera de rapporterade bristerna och anmäl dig på nytt. Se även punkten ”Vad ska jag göra om min anmälan avslås?” längre ner på sidan.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Tillbaka upp

Hur kollar jag om jag har blivit vald till undervisningen i studiekalendern?

De undervisningsgrupper som du har valts till är märkta med en bock i studiekalendern.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

I vissa fall kan deltagarna väljas till undervisningen i den ordning som de anmält sig. I detta fall får du en bekräftelse av en plats på undervisningen genast efter att du anmält dig: ”Du har blivit godkänd till undervisningen/Du blev inte vald till undervisningen”. Du känner också igen denna typ av anmälan från ikonen vid undervisningsgrupper som visar antalet platser. Antalet cirklar i ikonen och färgen på dem är alltid samma och återspeglar inte antalet platser i undervisningen.
Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Skärmdump av Sisus användargränssnitt.

Tillbaka upp

Uppdatering av anmälan

Anmälningen ska uppdateras när du vill ändra studierätten som använts vid anmälningen, dina gruppval, eller dina svar på tilläggsfrågorna. Du kan uppdatera din anmälan så länge anmälningstiden pågår. Uppdateringen sker på samma sätt som den ursprungliga anmälningen, men nu ser du dessutom statusen på din behandlade anmälan.

Anmälan uppdateras via Anmälan-sidan genom att klicka på "Redigera" vid anmälan.

redigera_anmalan.png

Gör ändringarna i popup-fönstret och klicka sen på "Bekräfta ändringarna"

bekrafta_andringarna.png

Du får ett meddelande upptill på skärmen när anmälningen är uppdaterad.

Tillbaka upp

Avanmälan

Om du vill avanmäla dig från undervisningen ska du gå till Anmälan-sidan i Sisu.

anmalan.png

Klicka på Annullera vid anmälan du vill annullera under "Anmälan behandlas" då anmälan ännu är öppen.

annullera_anmalan.png

Klicka sen på "Bekräfta" i popup-fönstret som öppnas, för att bekräfta att du vill annullera din anmälan.

bekrafta_annullering.png

Undervisningen flyttas då till "Anmäl dig"-skedet. Du kan till sist klicka på "Avlägsna valet". Det här gör att undervisningen inte längre är vald i din studieplan (det förberedande steget med den blåa Välj-knappen). Om du inte klickar på "Avlägsna valet" kommer du att få en påminnelse om att du inte ännu anmält dig till undervisningen du valt.

avlagsna_valet_ny.png

Avbryt prestationen när undervisningen redan börjat

Om undervisningen redan börjat kan du avbryta ditt deltagande. Detta görs på Anmälan-sidan under "Anmälan behandlad". Klicka då på "Avbryt prestationen".

avbryt_prestationen.png

Sisu kommer då att varna att du inte kan anmäla dig på nytt till denna undervisning. Detta betyder att du inte kan anmäla dig till just den undervisningen du nu avbryter eftersom anmälan redan stängt. Du kan ändå anmäla dig till en annan undervisningsgång för samma studieavsnitt senare. Klicka på "Bekräfta" för att avbryta din prestation.

avbrytning.png

Tillbaka upp

Målgrupper

Vilken målgrupp du tillhör beror på din studierätt. Du grupperas automatiskt enligt din studieort, nivån du studerar på samt ditt huvudämne. Du ser dina egna målgrupper via Min profil -> Grupper.

Nedan några exempel på målgrupper och vad de innebär:

Alla kand+mag Hfors = Alla examensstuderande i Helsingfors oberoende av huvudämne.

Kandidatstuderande Vasa = Alla kandidatstuderande i Vasa oberoende av huvudämne, men inga magisterstuderande.

Magisterstuderande Hfors = Alla magisterstuderande i Hfors oberoende av huvudämne, men inga kandidatstuderande. Ifall du har en kand+mag-studierätt blir du magisterstuderande först då ditt kandidatbetyg sammanställs. Det räcker alltså inte med att ha gjort kandidatavhandlingen.

Marknadsföring - sve-mag Vasa = Alla magisterstuderande i Vasa med marknadsföring som huvudämne, som studerar inom ett svenskspråkigt magisterprogram. Se beskrivningen ovan ifall du har en kand+mag-studierätt.

Finance - eng-msc = Alla magisterstuderande inom Finance i det engelskspråkiga magisterprogrammet.

Öppna universitetet = Alla studerande med en aktiv studierätt via Hankens Öppna universitet. Observera att du också måste ha prestationsrätt till varje specifikt studieavsnitt, det räcker inte med att du tillhör målgruppen.

Tillbaka upp