Hedersmedlemmar

Hanken Center for Accounting, Finance and Governance har skapat ett akademiskt informellt samarbetsnätverk av etablerade forskare inom ämnena Accounting, Finance and Governance: AFG Center Honorary Fellows.

AFG Center Honorary Fellows presenteras en efter en på centrets LinkedIn -sida med början i februari 2021. Mer detaljerad information om AFG Center Honorary Fellows uppdateras här när presentationerna fortskrider.

 

Tom Berglung, AFG Centre Honorary Fellow

Tom Berglund

Professor emeritus vid Hanken School of Economics
Aktuella forskningsintressen: Företagsledning, transparens, likviditet på aktiemarknaden, aktieavkastning.

Tom Berglund är affilierad forskare och professor emeritus vid Hanken School of Economics där han var direktör för Hanken Centre for Corporate Governance fram till 2018. Han är medlem av European Shadow Financial Regulatory Committee, tidigare ordförande för Nordic Corporate Governance Network, tidigare ordförande för European Finance Association och tidigare medlem av European Finance Association och tidigare medlem av Advisory Board in Economics för Finansministeriet i Finland. Han har skrivit ett antal vetenskapliga artiklar som publicerats i internationella tidskrifter med expertgranskning om prissättning av tillgångar samt om företagsstyrning. Hans erfarenhet som styrelseledamot omfattar elva år i styrelsen för företaget Sampo Plc, ett av de största börsnoterade nordiska företagen. Hans nuvarande forskningsintresse är inriktat på institutionellt ägande och företagsstyrning.

Orthodoxia Kyriacou, AFC Centre Honorary Fellow

Orthodoxia Kyriacou

Universitet: Middlesex University London
Aktuella forskningsintressen: Utbildning i redovisning, etniska och könsrelaterade frågor inom redovisning,
redovisningsyrket, redovisningsrepresentationer, muntlig historia.

Orthodoxia Kyriacou tog examen från University of East London med en BA(Hons) i redovisning och finansiering innan hon avklarade magisterexamen i kommunikationspolitiska studier vid City University, London. Orthodoxia fick sedan ett treårigt stipendium på heltid för att doktorera i redovisning vid University of East London. Hennes doktorsavhandling handlade om frågor som rör "genus, etnicitet och Professional Membership in the UK Accounting Profession" (2000). Orthodoxia är biträdande professor i redovisning vid Business School. Hon är för närvarande utstationerad till School of Education vid Middlesex University och arbetar med DProf Transdisciplinary Team och handleder DProf-kandidater. Orthodoxia har omfattande erfarenhet inom framgångsrik handledning av både doktorander och DProf studenter inom ett brett spektrum av redovisningsområdet och affärsområden, bland annat kreativ redovisning, internationella redovisningsstandarder, Outsourcing, Management Accounting och Balance Score Card. Dessutom har hon också arbetat som både intern och extern examinator för över tjugo doktorander och doktorer inom affärsrelaterade områden.

Orthodoxias specialitet är redovisningsteori, som undervisas i alla redovisningsområden, samt grundutbildningar inom bokföring. Modulerna är inriktade att ge studenterna en kritisk medvetenhet om följande grundläggande teoretiska frågor och perspektiv som rör redovisning. Dessutom har Orthodoxia omfattande erfarenhet som programledare, och har varit verksam som;
- Programledare för BA(Hons) Accounting and Finance examen från 2006-2014.
- Programledare för MSc Investment and Finance 2003-2006.
- Läroplansledare för forskarutbildning i ekonomi 2003-2003.

Orthodoxia har också varit extern granskare för ett antal institutioner, både på grundnivå och avancerad nivå, och forskarutbildningsnivå vid bland annat Royal Holloway, Suffolk University, Queen Mary University och London Metropolitan University. Orthodoxia sitter för närvarande i redaktionerna för "Accounting Education: An International Perspective" och "Accounting, Auditing and Accountability Journal". Hon är också en verifierad tidskrift granskare.

 

 

Gregor Dorfleitner Honorary Fellow

Gregor Dorfleitner

Universitet: Universitet: Universitetet i Regensburg
Aktuella forskningsintressen: hållbar finansiering, FinTech, konsekvensinvesteringar, digital finansiering.

Prof. Dr. Gregor Dorfleitner gjorde en examen i matematik och företagsekonomi vid Augsburgs universitet, där han fick sin doktorsexamen 1998. Han kvalificerade som professor inom företagsekonomi 2003. Från 2004 till 2007 var han professor vid Wiens University of Economics and Business. Sedan 2007 har han behållit positionerna som ordförande för finans och Direktör för finanscentret vid universitetet i Regensburg. Sedan 2010 har han varit forskare vid Centre of European research in microfinance (CERMi) i Belgien. År 2020 utsågs han till medlem av redaktionsrådet för Review of Managerial Science och redaktör för Journal of Applied Accounting Research. Hans forskning är inriktad på hållbara investeringar, grön finansiering, investeringsbeslut, mikrofinansiering och FinTech. Professor Dorfleitner har publicerat mer än 60 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter med expertgranskning.

Pablo de Andrés, AFG Centre Honorary Fellow

Pablo de Andrés

Universitet: Autonoma universitetet i Madrid
Aktuell forskning: företagsfinansiering, företagsstyrning, crowdfunding av investeringar, fastigheter.

Pablo de Andrés (Ph.D., University of Valladolid, 1995) är professor i finans och chef för finansavdelningen vid Autonoma universitetet i Madrid. Han är forskarmedlem i European Corporate Governance Institute (ECGI), och har varit gästforskare vid Harvard University 2009 och gästforskare vid Cass Business School (City University London) mellan 2012 och 2014.

Hans intresse för företagsstyrning började tidigt i karriären, då han tilldelades den europeiska utmärkelsen för företagsstyrning: Investment Bank Prize for young researchers (1997) för sitt arbete "Financial system models, företagsstyrning och kapitalinvesteringar i OECD-länderna: Några stiliserade fakta". Sedan dess har han publicerat sin forskning i internationella tidskrifter som Journal of Corporate Finance bland annat. Under de senaste åren har han varit särskilt intresserad om gränssnittet mellan företagsstyrning, styrning, finansiering och teknik.

Michael Dorff Honorary is a Honorary Fellow of Hanken AFG Centre

Michael Dorff

Universitet: Southwestern Law School
Aktuella forskningsintressen: företags syfte, förmånsföretag, sociala företag.

Michael Dorff är Michael & Jessica Downer ordförande och direktör för Technology Law and Entreprenörskapsprogrammet vid Southwestern Law School i Los Angeles. Han har också undervisat vid UCLA School of Law och vid Rutgers Law School. Han var tidigare biträdande dekanus för forskning vid Southwestern.

Professor Dorffs forskning är främst inriktad på företagsstyrning, särskilt verkställande ersättning, företags syfte, socialt företagande samt rättsfilosofi och ekonomi. Professor Dorff har skrivit en bok om ersättning till företagsledare: "Indispensable and Other Myths: Why the CEO Pay Experiment Failed, and How to Fix It" som publicerades av University of California Press 2014. Hans texter har publicerats eller diskuterats i publikationer som The Wall Street Journal, The Atlantic, The Economist, The New Yorker, The Huffington Post, Politico, Slate, The Los Angeles Times och Fortune.

Victoria Clout, Hanken AFG Centre's Honorary Fellow

Victoria Clout

Universitet: UNSW Sydney
Aktuell forskning: kapitalmarknader, offentliggörande, innovation.

Victoria Clout är lektor vid School of Accounting vid UNSW Sydney. Victoria har erfarenhet av att arbeta med forskingsprojekt med hög kvalitet inom områden som företagsstyrning, finansiell redovisning och företagsfinansiering. Hon har disputerat för sin doktorsexamen. En högklassig akademiker med analytiska färdigheter och en erfarenhet av högkvalitativ forskningsdesign, redovisningskunskap och omfattande erfarenhet av aktivt lärande. Victorias forskning har relevans för redovisningsbranschen, marknadsreglerare och investerare. Victoria är en Associate Editor på två forskningstidskrifter: Accounting & Finance & Accounting Research Tidskrift. Hon är ansvarig för engagemanget i sociala medier för The Australian Journal of Management & Accounting & Finance. I Victorias forskning undersöks beslut som fattas av chefer och ledare om företagets redovisningsinformation och upplysningar som kapitalmarknadens aktörer litar på som råd för beslut. Syftet med denna forskning är att att förse investerare och andra användare av finansiella rapporter med bevis för hur de påverkar informationen i syfte som skyddar rättvis och öppen information system. Victorias nuvarande undervisningsintressen omfattar finansiell redovisning, företagsredovisning, finansiell redovisningsteori och analys av finansiella rapporter.

Från och med nu finns kollegerna redan på webbplatsen på engelska, men jag kan inte se att de finns där. på svenska om man klickar på den svenska språkförändringen. Det är kanske bara min dator. automatiskt ändrar tillbaka till engelska? Men jag tror inte det, troligen behöver man lägga till också. Du kan dubbelkontrollera detta genom att kontrollera den svenska versionen av sidan och se om de befintliga personernas biografier är översatta.

 

Susanne Leitner-Hanetseder

Susanne Leitner-Hanetseder  (Kepler University)

Universitet: Johannes Kepler Universit Linz och University of Applied Sciences Upper Austria
Forskningsintressen: Riskrapportering, artificiell intelligens, konsolidering

Susanne Leitner-Hanetseder är docent i redovisning vid Johannes Kepler University of Linz och professor i redovisning vid University of Applied Sciences Upper Austria i Steyr. Hennes forskning fokuserar på digitalisering och automatisering inom redovisning och finans baserat på AI-driven teknik. I detta observerar hon den digitala omvandlingen av redovisningsyrket och på givna Big Data i finansiella rapporter. Som en del av sin fältforskning observerar hon tillika den digitala omvandlingen av ekonomiavdelningar inom företag. Före sin akademiska karriär har hon samlat omfattande erfarenhet inom finansbranschen i olika befattningar. Prof. Leitner-Hanetseder är också återkommande gästprofessor vid Hanken School of Economics inom internationell redovisning. Hon är författare till flera uppmärksammade artiklar inom AI-baserat omvandling av redovisning.

James M. Chen

James M. Chen  (Michigan State University)

Universitet: Michigan State University
Forskningsintressen: Maskininlärning, matematisk finansiering, offentlig finansiering

James M Chen är advokat och professor i juridik med ett kvarts sekel av erfarenhet av juridik inom området reglerade industrier, ekonomi och regleringspolitik. James Ming Chen är innehavare av Justin Smith Morrill Chair in Law vid Michigan State University College of Law och är rådgivare till Technology Law Group, ett Washington DC-baserat företag som specialiserar sig på telekommunikationslagstiftning. Professor Chen är en produktiv forskare och ledare inom den juridiska akademin. Han har varit dekan vid University of Louisville School of Law från 2007 till 2012. I november 2012 utsåg tidningen National Jurist Chen till en av de 25 mest inflytelserika personerna inom juridisk utbildning.

Bonnie Buchanan

Bonnie Buchanan  (University of Surrey)

Universitet: Doktorand: Surrey Business School, University of Surrey
Forskningsintressen: FinTech, AI inom finansiella tjänster, värdepapperisering, CSR och företagsstyrning.

Professor Bonnie Buchanan är chef för institutionen för ekonomi och redovisning vid Surrey Business School och är professor i finansiering. Hon är också medlem av Centre of Digital Economy. Under 2018 2019 var professor Buchanan Fulbright-Hanken Distinguished Chair of Business and Economics vid Hanken School of Economics i Finland. Innan dess har professor Buchanan arbetat vid Seattle University där hon var Howard Bosanko-professor i internationell finans och ekonomi, samt George Albers-professor.

Professor Buchanan har publicerat sig i ledande internationella tidskrifter som Journal of Corporate Finance, Journal of Business Ethics och American Business Law Journal. Hennes forskning om aktieägarförslag har belönats med Hoeber Memorial Award for Outstanding Article i American Business Law Journal och hennes arbete har citerats i Financial Times. Hon har forskningsexpertis inom FinTech, AI inom finansiella tjänster, värdepapper, CSR och bolagsstyrning. Professor Buchanan framträder också i media gällande FinTech- och AI-frågor.

James Guthrie

James Guthrie (Macquarie University)

Universitet: Macqaurie University
Aktuell forskning: intellektuell kapital, social och miljömässig redovisning, offentlig sektor.
offentliga sektorn, yrkesorganisationer.

James Guthrie är professor vid avdelningen för redovisning och företagsstyrning. James har haft befattningar vid olika australiska och italienska universitet i sin karriär inom utbildning i redovisning som sträcker sig över mer än 35 år. Han är redaktör för det mycket uppskattade tvärvetenskapliga bokföringsboken tidskrift, Accounting, Auditing and Accountability. Han var chef för akademiska förbindelser vid Chartered Accountants Australia and New Zealand från 2008 till 2017, där han samarbetade med akademiker inom redovisningsområdet och andra intressenter i de australienska och nyzeeländska högskoleutbildningarna och tillhandahöll tankeledarskap för att gynna redovisningsbranschen.

Lee D. Parker

Lee Parker (RMIT University)

Universitet: Universitet: RMIT University och University of Glasgow
Forskningsintressen: Strategisk ledning och kontroll, företagsstyrning, redovisning och
historia, social och miljömässig ansvarighet, revision samt revision av den offentliga och ideella sektorn,
ansvarighet, kvalitativ och historisk forskningsmetodik, delning, ekonomisk styrning och
ansvarsskyldighet, utformning av kontor, effektivitet.

Professor Parker är forskningsprofessor i redovisning vid University of Glasgow och är en RMIT Distinguished Professor in Accounting vid School of Accounting vid RMIT University i Melbourne, Australien.

Hans forskning har publicerats i över 200 artiklar och böcker inom förvaltning och redovisning, med en Google Scholar H-poäng på 68 och citerad i över 17 000 publikationer. Scopus SkiVal listar honom som den mest publicerade forskaren inom redovisningsdisciplinen globalt. Han är medgrundande redaktör för den ISI-listade tvärvetenskapliga forskningstidskriften Accounting Auditing & Accountability Journal. (Citescore topp 10-tidskrift och A*-rankad av Australian Business Deans Council) och sitter med i över 20 tidskriftsredaktioner internationellt.

Han är en framstående expertrådgivare till Centre for Social and Environmental Accounting Research vid University of St Andrews, och forskningsrådgivare/assessor till universitet, samt statlig forskning och och yrkesföreningar internationellt. Han är 2020 ledamot av Australian Accounting Hall of Fame och en medlem av 2016 års Hall of Fame-medlem av Australian Centre For Social and Environmental Accounting Research.

Hans akademiska ledarroller har omfattat ordförande för Academy of Accounting Historians (USA), American Accounting Association (AAA) Public Interest-sektionen, vice ordförande i International i AAA och ordförande för dess arbetsgrupp för hundraårsfirandet. Han har också varit vice ordförande i styrelsen för Australian Institute of Management samt ordförande och ordförande för CPA Australia's South Australian Divisional Board.

Per-Christen Tronnes

Per-Christen Tronnes  (UNSW)

Universitet: UNSW Business School
Aktuellt forskningsintresse: Ekonomi inom revision

Per Christen Tronnes är lektor vid UNSW Business School. Innan han kom till UNSW har Per varit forskare vid Institutet för redovisning, revision och skatt vid Norges University of Economics and Business Administration. Per har också arbetat som revisor vid Reserve Bank of Australia innan han återvände till den akademiska världen. Per undervisar för närvarande inom området finansiell ekonomi, och rapportering.

David Hall

David Hall (AUT)

Universitet: Auckland University of Technology
Aktuellt forskningsintresse: klimatförändringar, gränser och digitala framtider

 

Dr David Hall är en policyforskare med fokus på klimatförändringar, markanvändning och övergångar. Han är universitetslektor vid AUT University's School of Social Sciences & Public Policy, grundare av Climate Innovation Lab, huvudutredare för AUT:s Living Laboratories Program för naturbaserade lösningar, medlem i den tekniska arbetsgruppen för Aotearoa Circles Sustainable Finance Forum, samt medlem vid skogsministeriets rådgivande grupp för Nya Zeelands regering. Han bidrar till teorin och praktiken för klimatåtgärder i Aotearoa, Nya Zeeland inklusive den konceptuella designen för trädplanteringsinitiativet Trees That Count. Han är medförfattare till Climate Finance Landscape-rapporten för ministeriet för miljön, och redigerar en uppsatssamling om övergångar med titeln: A Careful Revolution: Towards a Low-Emissions Future.

Elaine Harris

Elaine Harris (University of Roehampton)

Universitet: University of Roehampton
Aktuellt forskningsintresse: hållbarhet i företagsförvärv och projektvärdering, struktureringsteori

 

Dr. Elaine Harris är emeritus professor i redovisning och ledning vid University of Roehampton, London, där hon också ledde forskningsgruppen Accounting and Management Control och drev handelshögskolans doktorandprogram fram till september 2021. Under de senaste 20 åren har hennes forskning inkluderat ledningskontroll, strategiska investeringsbeslut, och projektriskbedömning. Hon redigerade 2018 Routledge Companion to Performance Management and Control som innehåller 28 kapitel som skrivits tillsammans med över 50 bidragsgivare, inklusive många världskända forskare. Diskussionerna framskrider utöver den vanliga diskussionen om resultatstyrning inom redovisning och finans, beaktande gällande strategisk ledning, mänskligt beteende och resultatstyrning i olika länder och sammanhang. Hennes senaste forskning inkluderar en jämförande analys av de strategiska investeringsbesluten vid två London-baserade universitet, och besluten som fattats av analytiker på säljsidan, båda sett med en stark struktureringsteori. Pågående arbete utforskar också hållbarhet i företagsförvärv och projektutvärdering. Elaine är dessutom hedersprofessor vid Aston Business School, där hon är ordförande för Management Accounting Research Group (MARG) konferenskommitté och ordförande i Management Control Association samt biträdande redaktör för British Accounting Review. Hon tilldelades ett livstidsprestationspris (2020) av British Accounting and Finance Association (BAFA) och fortsätter att leda BAFA:s forskningsmentorskap.