Försenad läsårsanmälan - återinskrivning

Hur du ska gå tillväga om du inte gjort läsårsanmälan i tid

Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande senast 31.8 (eller 15.1 för vårterminen) skrivs du ut ur studieregistret och måste ansöka om återinskrivning för att få fortsätta dina studier. För återinskrivningen måste du betala en avgift på 35 €. Ansök om återinskrivning och betala återinskrivningsavgiften via en elektronisk blankett. Du får ett meddelande per e-post när din ansökan behandlats.

Efter att din ansökan behandlats ska du betala studentkårsavgiften. Skicka därefter ett kvitto på din betalning till studieinfo@hanken.fi och be om att få din närvaroanmälan registrerad. Notera att behandlingsavgiften för anhållan om återinskrivning betalas till Hanken och studentkårsavgiften till studentkåren, dvs skilda bankkonton!

Du som har begränsad studietid och har glömt att göra läsårsanmälan med påföljden att du blir utskriven ur studieregistret använder av dina närvaroterminer under tiden då du är utskriven.