Försenad läsårsanmälan - återinskrivning

Hur du ska gå tillväga om du inte gjort läsårsanmälan i tid

Om du inte anmält dig som närvarande eller frånvarande senast 31.8 (eller 15.1 för vårterminen) skrivs du ut ur studieregistret och måste ansöka om återinskrivning för att få fortsätta dina studier. För återinskrivningen måste du betala en avgift på 35 €. Ansök om återinskrivning med en blankett (kontouppgifterna finns på blanketten), bifoga kvitto med arkiveringskod på att du betalt återinskivningsavgiften samt en studieplan över kvarstående studier och lämna in ansökan till Servicepunkten i Helsingfors eller till studiebyrån i Vasa. Du får per e-post ett meddelande om när din ansökan behandlats. Därefter ska du betala studentkårsavgiften och genom att uppvisa kvitto med arkiveringskod närvaroanmäla dig vid Servicepunkten i Helsingfors eller vid studiebyrån i Vasa. Notera att behandlingsavgiften för anhållan om återinskrivning betalas till Hanken och studentkårsavgiften till studentkåren!

Du som har begränsad studietid och har glömt att göra läsårsanmälan med påföljden att du blir utskriven ur studieregistret använder av dina närvaroterminer under tiden då du är utskriven.