Företagsinformation och finansiell information

Databaser med företagsinformation.

Databaser som innehåller finansiell information och företagsinformation finns presenterade i menyn till vänster samt i Hanna (Databaser), se ämnet företagsinformation. Också Business Source Complete (Ebsco) har samlat t.ex. årsberättelser, SWOT-analyser och finansiell information om företag.

Tillgänglighet
Uppgifter om tillgängligheten finns beskrivet under respektive databas i menyn till vänster.

Anvisningar och hjälp
Länkar till anvisningar, videoinstruktioner och hjälp finns under respektive databas.

Användarrättigheter
Notera användarrättigheterna för de finansiella databaserna. Data får användas av studerande och personal på Hanken för studier, undervisning och forskning vid Hanken. Användning i kommersiellt syfte är inte tillåten.

Frågor?
Kontakta Hankens bibliotek:
biblioteket(at)hanken.fi