Organisationsschema

Nedanstående bild skissar Hankens organisation. Hankens förvaltningsinstruktion beskriver beslutsfattningen och organisationen på Hanken.

Hanken organisationsdiagram 2019.jpg

Förklaring av diagrammet: Den prickade linjen indikerar att universitetskollegiet utser akademiska rådet, och att rektor är ordförande för akademiska rådet och International Advisory Board, och representerar skolan i beslutsorganet för Hanken & SSE ifall hen inte har delegerat uppgifterna till någon annan.