Om medelinsamlingen på Hanken

Hankens medelinsamling riktar sig mot alla intressentgrupper - alumner, företag, organisationer, studerande och personal.

Avdragsgilla donationer

Från och med 2016 gäller skatteavdraget både privatpersoner och företag.

Privat donation

 • Donationer på minst 850 euro och högst 500 000 euro är avdragsgilla för privatpersoner.
 • Donerar man flera gånger under ett år så är det den sammanlagde summan som gäller i beskattningen. Skattesatsen är densamma som i inkomstbeskattningen.
 • Hanken registrerar donationerna med skatteverket så att donationen automatiskt dras av i deklarationen.
 • Läs mer om skatteavdraget på Skatteverkets hemsida eller kontakta fundraising@hanken.fi.

 

Företagsdonation

 • Donationer till Hanken är avdragsgilla för samfund i enlighet med inkomstskattelagens 57 § (Donationsavdrag).
 • Skatteavdraget gäller donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro och är avdragsgilla från beskattningsbart resultat (avdraget gäller ej öppna bolag eller kommanditbolag).
 • Om ett företags beskattningsbara resultat är 20 000 euro, innebär en donation på 2000 euro att 18 000 euro beskattas.
 • Samfund är enligt lag skyldiga att själva meddela beskattaren om avdragsgilla donationer.
   

Gåvobrev

Staten förutsätter återlämnandet av ett ifyllt gåvobrev till Hanken i samband med donationer på och över 850 euro. Staten förutsätter att samfundsdonatorer, i samband med donationer på och över 850 euro, återlämnar ifyllt gåvobrev till Hanken. 


Donationsutskott

Hankens styrelse har utsett ett donationsutskott. Utskottets uppgift är att stöda Hankens medelinsamlingsverksamhet.

 • Henrik Ehrnrooth, ordförande
 • Christoph Vitzthum
 • Carl Haglund
 • Mikael Frisk, ordförande för Stiftelsen Svenska Handelshögskolans styrelse
 • Kristina Pentti-von Walzel
 • Maria Östergård Käld
 • Helena Strandell
 • Mira Aarnivuo, sekreterare

Rektor kallas även till utskottets alla möten.

Penninginsamlingstillstånd

 • Tillstånd för penninginsamling i Finland (med undantag för Åland): RA/2020/1088
  Tillstånd utfärdat av Polisstyrelsen
  Insamlingsperiod: 16.09.2020-
   

Ta kontakt

Ta gärna kontakt här eller på fundraising@hanken.fi för mera information!