Doktorsprogram

Lär dig mer om Hankens doktorsprogram i finansiell ekonomi

Hankens doktorsprogram förbereder studenter för både akademiska karriärer och analytiska/ledande positioner inom finansiell ekonomi. Programmet ger dig verktyg att kvantitativt analysera de mest utmanande forskningsfrågorna. 

Vårt doktorsprogram är anslutet till Graduate School of Finance Opens in new window (GSF), och våra studenter genomför grundstudier (obligatoriska kurser) tillsammans med forskarstuderande från andar GSF-skolor. Programmet erbjuds både I Helsingfors och Vasa. Övriga studier består vanligtvis av kurser inom finansiell ekonomi, statistik och ekonometri, och nationalekonomi från Hanken. Forskarkurserna består av 60 studiepoäng (sp) och tar i regel ett år att genomföra. Efter fullgjorda forskarkurser skriver doktoranden sin doktorsavhandling. Vanligtvis examineras våra doktorander efter 4–5 års heltidsstudier.

Ekonomiskt stöd ges av Hanken, förutsatt god studieframgång, och ingen studieavgift krävs. 

För vidare detaljer om hur du ansöker, studiekrav, ekonomiskt stöd och mer, se sidorna som beskriver Hankens doktorsprogram Opens in new window .

Seminarier

Tillsammans med Aalto-universitetet and GSF erbjuder institutionen veckovisa seminarier med internationella talare i toppnivå. Seminarierna ger våra forskarstuderande en möjlighet att ta del av den senaste spetsforskningen och lära känna ledande forskare. Våra doktorander uppmuntras dessutom att medverka och presentera sin forskning på internationella konferenser. 

Helsingfors

Institutionen organiserar tillsammans med Handelshögskolan vid Aalto-universitetet Joint Finance Reasearch Seminar (JFRS). Vi träffas på måndagar antingen på Hanken (vårterminen) eller på Handelshögskolan vid Aalto-universitetet (höstterminen). För mer information, se seminarieseriens webbsida Opens in new window .

Vasa

Forskningsseminarierna anordnas som studiecirklar.